တည္ေဆာက္ၿပီး ကြန္ရက္အေျခအေနေၾကာင့္ Mytel ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္ကို ထိန္းသိမ္းထားဟုဆို

ICT ျပပြဲတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ျပသေနေသာ Mytel ျပခန္း(ဓာတ္ပံု − Mytel Myanmar/fb)

 လိုင္စင္ပါစည္းကမ္း ခ်က္အရ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မတ္လအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ၿပီး ကြန္ရက္ အေျခအေနေၾကာင့္ အေရအတြက္ကို ထိန္းသိမ္းထား ေၾကာင္း MYTEL ၏ ျပင္ပဆက္ ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦး က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ကစတင္၍ MYTEL ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေရာင္းခ်သည့္ အေရအတြက္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။


  ဆင္းမ္ကတ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္စတင္အသံုးျပဳသူကုိ MYTEL အခ်င္းခ်င္း မိနစ္ ၁၀၀ အသံေခၚဆိုမႈအခမ့ဲႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ 750 MB ေဒတာေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားအေနျဖင့္ MYTEL အခ်င္းခ်င္း အသံေခၚဆိုမႈ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္၊ အျခားဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသို႔ အသံေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္ ၂၃ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အလားတူ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ဟု MYTEL က ေၾကညာသည္။

MYTEL ၏ အသံေခၚခႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ အျခားေသာ ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ ထူးျခားမႈမရွိ ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ေလ့လာသူ မ်ားက ေဝဖန္ေသာ္လည္း သႀကၤန္ကာလေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္ခေစ်းႏႈန္းမ်ား ထူးျခားလာမည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက တုံ႔ျပန္သည္။

MYTEL အေနျဖင့္ ၎၏ အေျခခံအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ဝန္ေဆာင္ခကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ‘‘Package ေစ်းေတြက ေတာ့ အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ စံု စမ္းလို႔ရေနပါၿပီ’’ဟု MYTEL ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံက ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာသည္ အသံုး ျပဳခြင့္ေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ကို ဧၿပီအတြင္း မိတ္ဆက္ေပးမည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ‘‘MYTEL ေစ်းႏႈန္းေတြက တျခား ေအာ္ ပေရတာေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ သိပ္ မကြာပါဘူး။ အသံုးျပဳသူအေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားေလာက္တဲ့ ဆြဲေဆာင္ မႈေတာ့ မရွိေသးဘူး’’ဟု မိုဘိုင္း ဟန္းဆက္ အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ သူ ဦးေအာင္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

MYTEL သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဝး လံသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၌ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားၿပီး လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပညာေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

2G ႏွင့္ 4G ကြန္ရက္ကို MYTEL က ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကို ၀၉၆၉ ျဖင့္ စတင္သည္။ လက္ရွိ၌ တာဝါ၇,၂၀၀ ႏွင့္ ဖိုက္ဘာကီလိုမီတာ ၃၃,၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။