ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ စာစဥ္မ်ားကို အြန္လိုင္းက စတင္တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အေ၀း သင္စာစဥ္မ်ားကို အြန္လိုင္းက စတင္တင္သြင္းႏိုင္ၿပီဟု ရန္ကုန္  အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္၀က္ဘ္ ဆိုက္တြင္ ဧၿပီ ၄ရက္က ေၾက ညာခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကစ တင္၍Assignment(စာစဥ္)တင္ သြင္းမႈကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္လက္ခံရန္ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္က စမ္း သပ္ေဆာင္ရြက္ေနရာ yudeassignment@gmail.com သို႔စာ စဥ္မ်ား ေပးပို႔ေျဖဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘စာစဥ္ေတြကို အြန္လိုင္းက တင္ႏိုင္ဖို႔ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္တဲ့အ ေနနဲ႔ အေ၀းသင္ဌာနခြဲတခ်ိဳ႕မွာ စစမ္းသပ္ဖို႔လုပ္ေနတာပါ။ အ ေ၀းသင္ဌာနခြဲတခ်ိဳ႕ပဲပါဦးမယ္။ အကုန္လံုးေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန  တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေၾကညာခ်က္အရ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၱသိုလ္ေအာက္ရွိ အေ၀းသင္ဌာနခြဲမ်ားမွ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အေ၀းသင္စာစဥ္မ်ားကို ယခင္ အတိုင္း အေ၀းသင္ဌာနခြဲမ်ား တြင္ သြားေရာက္တင္သြင္းႏိုင္သ ကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းကလည္း တင္ သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းက စာစဥ္တင္ သြင္းသူမ်ားသည္ မိမိလက္ေရး ျဖင့္ ေျဖဆိုရန္၊ အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ အထူးျပဳဘာသာ၊ အတန္း၊ ဌာနခြဲ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံ ပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာတို႔ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားရန္၊ ေျဖဆိုၿပီးေသာစာ စဥ္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားေပၚ လြင္ေအာင္ ဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ိုက္၍ လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) Scan  ဖတ္၍ PDF Format ျဖင့္လည္း ေကာင္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အီးေမးလ္ေပးပို႔ရန္ ရန္ကုန္အ ေ၀းသင္တကၠသိုလ္က စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳၿပီး   လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ စာစဥ္တင္ သြင္းမႈစနစ္ကို အေ၀းသင္တကၠ သိုလ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္ သံုးရန္  ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္ (Pilot Survey) တစ္ခုကို ၂၀၁၈  ၌ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး  ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ ထြန္းက ၂၀၁၇ ဇူလိုင္တြင္ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။အြန္လိုင္းမွ တင္သြင္းႏိုင္ပါ က စာစဥ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖ လႊာမ်ား အခ်ိန္မီမရရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ စာစဥ္မ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္  တစ္ႀကိမ္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲမ်ား သို႔ ကိုယ္တိုင္သြြားေရာက္တင္ သြင္းရရာ စာစဥ္တင္သြင္းသူဦး ေရမ်ားပါက ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ ေၾကာင္း အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘အြန္လိုင္းကတင္လို႔ ရမယ္ လို႔ေျပာတာေတာ့ ၾကားတာၾကာ ၿပီ။ ဒီေန႔ အေ၀းသင္၀က္ဘ္ဆိုက္ မွာ တင္ထားတယ္ဆိုလို႔ ေက်ာင္း ဘက္ကို စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ ဆီ တရား၀င္စာမ၀င္ေသးဘူး။ ေၾကညာခ်က္ေတြေတာ့ ထြက္ေန တာေတြ႕တာပဲလို႔ေျဖတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္  ေက်ာင္းသူ မစန္းစန္းလင္းက ေျပာသည္။  ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္  ပထမႏွစ္၀က္စာစဥ္မ်ားကို ပထမ ႏွစ္အတန္းမ်ားက ေမလကုန္တြင္  လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အတန္းမ်ားက ဇြန္လ ကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ႏွစ္၀က္စာစဥ္မ်ားကို အတန္း အားလံုး ၾသဂုတ္လကုန္တြင္လည္း ေကာင္း တင္သြင္းရမည္ဟု ေၾက ညာထားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀း သင္တကၠသုိလ္လက္ေအာက္၌  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲ ၃၈  ခုရွိၿပီးေက်ာင္းသား ေလးသိန္း ေက်ာ္ရွိကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ  ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေ၀းသင္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။