ၿဗိိတိန္ေတာ္၀င္မင္းသားဟယ္ရီနဲ႔ မဂၤလာပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ မီဂန္မာကယ္

 ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္ မင္းသား ဟယ္ရီႏွင့္မၾကာမီ လက္ထပ္မည့္ အေမရိကန္ မင္းသမီး မီဂန္မာကယ္သည္ ေလာ့အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕သို႔ လာ ေရာက္ကာ မဂၤလာပြဲအတြက္   အစီအစဥ္မ်ားကို မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ခဲ့သည္။

(၃၆)ႏွစ္ အရြယ္ မီဂန္မာ ကယ္သည္ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္ ေမလ၁၉ရက္တြင္ မဂၤလာပြဲက်င္း ပမည္ျဖစ္ၿပီး သတို႔သမီး၀တ္ စံုဒီဇုိင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္ မ်ားအတြက္ မိခင္ဒိုရီယာရက္ လန္ႏွင့္ သြားေရာက္တိုင္ပင္ ခဲ့သည္။

မီဂန္မာကယ္၏  မဂၤလာပြဲ အတြက္  လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီရန္ ဒိုရီယာရက္လန္သည္ ၿဗိတိန္သို႔လိုက္သြားရန္   စီစဥ္ ထားသည္။  

၂၀၁၇ႏို၀င္ဘာတြင္ မီ ဂန္မာကယ္ႏွင့္ မင္းသားဟယ္ရီ  တို႔ ေစ့စပ္လမ္းေၾကာင္းၿပီး ေနာက္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ မဂၤလာ သတင္းကို ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မိသား စုက တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ရာ ေမ လ ၁၉ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ေတာ္  ၀င္မိသားစု၏ မဂၤလာပြဲကို တစ္ ကမၻာလံုး စိတ္၀င္တစားေစာင့္ ၾကည့္ေနသည္။

မၾကာမီ ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မိ သားစုျဖစ္လာမည့္ မီဂန္မာကယ္ သည္ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္ လက္ ထပ္ၿပီးပါက အႏုပညာအလုပ္ကို  စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

Contactmusic