တပ္မေတာ္သားမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ်ေနဟုဆို

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္၊ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)တိုက္ ခိုက္ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ မ်ား ပို႔ခ်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္ မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးယု လြင္ေအာင္က ေျပာသည္။


‘‘တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိတယ္ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က တပ္မေတာ္သားေတြ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကို သိဖို႔လို တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဘယ္ဟာက လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္တာ၊ ဘယ္လို၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ ဘာဆိုတာကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်တာ ပါ’’ဟု ၎ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တိုက္ ခိုက္ေရးေက်ာင္း (ဘုရင့္ေနာင္) ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တိုက္ ခိုက္ေရးေက်ာင္း (ဗထူး)တြင္ ဖြင့္ လွစ္ေနေသာ ေျခလ်င္တပ္မွဴး သင္တန္း၊ သင္တန္းသားအရာရွိ မ်ားကို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္း မွဴးသင္တန္း သင္တန္းသားအရာ ရွိမ်ားကို မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ လည္းေကာင္းသင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို ျပည္သူလူ ထုႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူ အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း နားလည္လက္ခံ က်င့္သံုးႏိုင္ေစေရး လူ႔အခြင့္အ ေရးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သား မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္း မ်ားပို႔ခ်ရန္ တတ္စြမ္းသမွ်ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးယုလြင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၅ ကစတင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ားတက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ သည္။

၂၀၁၆ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္သင္ ၾကားၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ တစ္ႀကိမ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

More in Politics Section