၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အသက္(၉၀)အထက္ ဘုိးဘြားမ်ားအား က်ပ္ေလးဘီလီယံေက်ာ္ ေထာက္ပံ့

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕မွအဘြားတစ္ဦးအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု − လူမႈ၀န္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန)

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိအသက္ (၉၀)အထက္ ဘုိးဘြားေလး ေသာင္းေက်ာ္အား လူမႈေရးပင္ စင္ေငြက်ပ္ေလးဘီလီယံေက်ာ္ (က်ပ္သန္း ၄,၇၀၀ခန္႔) ေထာက္ ပံ့ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနအ ေနျဖင့္ အသက္(၉၀)အထက္ဘုိး ဘြားမ်ားကုိ တစ္လက်ပ္တစ္ ေသာင္းစီျဖင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ပင္စင္ေငြမ်ား ေထာက္ပ့ံေန သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိဘုိးဘြား မ်ား စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပ ေစရန္ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီလက စတင္ကာလူမႈေရးပင္စင္ေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ၿပီး ပင္စင္ေငြေထာက္ပံ့လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတစ္ႏွစ္တာအတြင္းအဘုိးဦးေရ ၁၃,၄၉၀ ၊ အဘြား ၂၇,၄၈၄ ဦးစုစုေပါင္း ဘိုးဘြား ၄၀,၉၇၄ ဦးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အ ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အသက္ (၈၅)ႏွစ္အထက္ဘုိးဘြားေတြကုိ လည္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ ေနပါတယ္’’ ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအးက ေျပာၾကားထား သည္။

အသက္ (၈၅)ႏွစ္အထက္ ဘုိးဘြားမ်ားကုိ လူမႈေရးပင္စင္ ေငြေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ယခု ေျခာက္ လပတ္ၾကားျဖတ္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ေတာင္း ခံေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္မရခဲ့ ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လင္း ထင္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ဆက္လက္ေတာင္းခံမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ယင္းအျပင္ ဘုိး ဘြားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ကုိ တစ္လက်ပ္တစ္ေသာင္းမွ တစ္ေသာင္းခြဲအထိ တုိးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္း ထင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ က ေကာက္ယူခဲ့ သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္(၉၀)အ ထက္ဘုိးဘြား ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ဘုိးဘြားေလး ေသာင္းေက်ာ္ကုိသာ လူမႈေရးပင္ စင္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ႀကီးပင္စင္ေလွ်ာက္ ထားလုိသည့္ဘုိးဘြားမ်ားအေန ျဖင့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ အသက္ (၉၀)ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန႐ုံး သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

လူမႈေရးပင္စင္ေလွ်ာက္ ထားသူနည္းပါးေနသျဖင့္ နယ္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းထင္က ေျပာသည္။

More in News Section