ကားစလစ္ေစ်း တစ္လအတြင္း က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ ေစ်းက်

ကားအေရာင္းအဝယ္ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္လအတြင္း ကားစလစ္ေစ်း က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ ေစ်းက်ဆင္းၿပီး လက္ရွိတြင္ ကားစလစ္တစ္ေစာင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္း ယာဥ္အေရာင္း အဝယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လဆန္းက သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀ လူစီးစလစ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၁၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈရွိၿပီး လက္ရွိ တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔သာ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ယာဥ္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ ဦးစိုး ျမင့္က ေျပာသည္။

ယခင္က ေစ်းကြက္အတြင္း အရည္က်ဳိအပ္ကားရွားၿပီး စလစ္ ဝယ္လိုအားမ်ားသျဖင့္ စလစ္ ေစ်းက်ပ္၁၃၅ သိန္းထိ ျမင့္တက္ခဲ့ ဖူးေၾကာင္း၊ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ အပ္ကားရွိေသာ္လည္း ကား ဝယ္ယူသူနည္းပါး၍ စလစ္ေစ်းက်ဆင္းလာေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဝင္ေငြခြန္ ေလွ်ာ့မေပးျခင္း၊ ရန္ကုန္လိုင္စင္ကားမ်ား ဘီးခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ေပးမည့္ YVQC မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ေအးေနေၾကာင္း ဝါရင့္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္သူ ဦးစည္သူထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘စလစ္ေစ်းေတြက်လာလို႔ ကားေစ်းလိုက္က်လည္း ဝယ္ မယ့္သူကိုမရွိဘူး။ ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းတာေတာင္ အေရာင္း အဝယ္ မျဖစ္ဘူး’’ဟု ဦးစည္သူ ထြန္းက ေျပာသည္။

ဝယ္လက္မ်ားသည္ ေစ်း ကြက္ အေျပာင္းအလဲ ေစာင့္ ၾကည့္ေနသျဖင့္ ကားေစ်းကြက္ ေအးေနၿပီး ေမလႏွင့္ဇြန္လတြင္ ကားအေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္ ေကာင္းလာမည္ဟု ယာဥ္ဝယ္ေရာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

More in Business Section