မႏၲေလးတိုင္းရွိ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစိုးရသို႔ ေရႊ ၁၀ ပိႆာေက်ာ္ အေႂကြးေပးရန္ က်န္ရွိေန

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အေသးစားႏွင့္ အႀကီး စားေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီ၂၆ခုကအစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရန္ေရႊခ်ိန္ ၁၀ ပိႆာေက်ာ္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ကုမၸဏီ ရွစ္ခုက ေရႊ ၂၀၁ ဒသမ ၈၆ က်ပ္သား၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ကုမၸဏီ ၁၀ခုက ေရႊ ၈၁၆ဒသမ၆၄က်ပ္သား၊ သာ စည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုကေရႊ ၂၆ဒသမ၈၈က်ပ္သားႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္လုပ္ကြက္တြင္ ေရႊတူး ေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုက ေရႊ ၂၄၅ဒသမ၃၉က်ပ္ သား၊စုစုေပါင္းေရႊ ၁,၂၉၀ဒသမ ၇၇က်ပ္သား အစိုးရသို႔ေပးသြင္း ရန္က်န္ရွိေနသည္ဟု စာရင္းစာ ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ တံတားဦး ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ  တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀ဏၰေအာင္က လႊႊတ္ေတာ္တြင္  ေဆြးေႏြးသည္။

‘‘ေရႊေႂကြးက်န္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဌာန ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္နဲ႔တာ၀န္ရွိသူ  မ်ားအေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိ ႏုိင္ရန္ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေထာင္အပံ့ျဖစ္ ေစရန္ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္  သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းပါတယ္’’ ဟု ဦး၀ဏၰေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရသို႔ ေရႊေႂကြးက်န္ေပး သြင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေရႊတူး ေဖာ္ေရးကုမၸဏီ ၂၆ခုရွိေသာ္ လည္း  ကုမၸဏီ သံုုးခုကိုသာ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အက်ိဳးအတြက္ ေရႊစင္ေႂကြးက်န္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေရး လိုအပ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါကတိ က၀တ္မ်ား  အရလည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အရလည္း ေကာင္း လိုအပ္ေသာႀကီးၾကပ္မႈ မ်ားျဖင့္ ေတာင္းခံရန္ ဦး၀ဏၰ ေအာင္ကလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။သို႔ေသာ္အဆိုပါ ေရႊတူးေဖာ္  ေရးကုမၸဏီမ်ားကို တိုင္းအစိုးရ ကလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္း မ ဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တုိက္႐ိုက္ခ်ထားလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး  တုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။

‘‘စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီရင္ခံ  စာခုႏွစ္က ၂၀၁၆-၁၇။ အရင္ႏွစ္ က။ ေရႊကြက္ေတြခ်ေပးတယ္ဆို တာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနက ခ်ထားေပးတာ။ သူတို႔က လုပ္ ကြက္ခ်ထားေပးတာ။ တိုင္းအစိုး  ရကေနစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံ စာဒီလိုေတြ႕ရွိတယ္။ ဘယ္လို  ေဆာင္ရြက္ထားလဲေပါ့၊ အဲဒီလို ေမး႐ံုပဲ။ ေတြ႕ထားတယ္၊ ဘယ္ လိုေဆာင္ရြက္သလဲ ေမး႐ံုပဲ။ ေဆာင္ရြက္ရမွာက သူ႔တို႔တာ၀န္ ရွိတာကိုး။ ျပည္ေထာင္စုက ခ် တာျပည္ေထာင္စုက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ထားတယ္။ တိုင္းအစိုးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ ထားတာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္’’ ဟု ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။