ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ကုလက ကန္ေဒၚလာသံုးသန္းခြဲ ပံ့ပိုး

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ သန္းပံ့ပိုးခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေရး ႐ံုး (UNOCHA)က သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။


ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း မိုင္း အႏၲရာယ္ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မုိင္းႏွင့္ စစ္လက္ က်န္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအ တြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ပံ့ပိုးျခင္း စသည့္ မုိင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမွ ျပည္ တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္ ယင္းပမာဏ ပံ့ပိုးေပးေၾကာင္း ဧၿပီ ၄ ရက္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ထိခိုက္၊ ေသ ဆံုးမႈျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအ နက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းအပါအဝင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အဆုိပါမုိင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၇ အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ မုိင္းအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ရြာမ်ား၌ ေနထုိင္သူမ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရ ၄၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။

၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ မုိင္းႏွင့္ စစ္လက္က်န္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသဆံုးမႈ ၃၃၇ မႈရွိၿပီး ထိခိုက္မႈအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ေနရာမ်ားသည္ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ သည့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ တြင္ျဖစ္ေၾကာင္း UNOCHA က ဆိုသည္။

မုိင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသား ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအ တြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ လူဇင္ဘတ္၊ ေမာ္လ္တာ၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံတို႔က ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ ကာ Danish Refugee Council (DRC), DanChurchAid(DCA), HALO Trust ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္တအန္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္လူငယ္ကြန္ရက္ ေကာ္မတီႏွင့္ Never End Tomorrow (NET) အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း UNOCHA က ထုတ္ျပန္သည္။