ဟုမၼလင္းႏွင့္တႏိုင္းတြင္ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိ ငလ်င္ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္

 ဧၿပီအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ေျမာက္အျဖစ္ ဟုမၼလင္းႏွင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာ စေကး ၄ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိေသာ ငလ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ရက္ျခား၍ လႈပ္ ရွားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့ေပ။

 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဧၿပီ၄ ရက္ည ၉ နာရီ ၅၁ မိနစ္က လႈပ္ခဲ့ၿပီး ေျမအနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳေသာ ေဇာက္တိမ္ငလ်င္ျဖစ္၍ လႈပ္ရွားမႈသိသာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးစဝီလီဖရန္႔က ေျပာသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕ တြင္ ဧၿပီ ၂ရက္ ညေန၆ နာရီ ၁၂ မိနစ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေျမအနက္ ၁၈၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳခဲ့၍ လႈပ္ရွားမႈ မျပင္းထန္ခဲ့ေပ။ ငလ်င္သည္ ေျမအနက္တိမ္ကို ဗဟိုျပဳပါက လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္ ၿပီး ေဇာက္နက္သည့္ေနရာတြင္ ဗဟိုျပဳပါက လႈပ္ရွားမႈသက္သာ ေလ့ရွိသည္။ ကီလိုမီတာ ၇၀ အတြင္း ဗဟိုျပဳပါက ေဇာက္တိမ္ ငလ်င္၊ ကီလိုမီတာ ၇၀ မွ ကီလို မီတာ ၁၈၀ အတြင္း ဗဟိုျပဳပါက ေဇာက္လတ္ ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၈၀ မွ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အတြင္း ဗဟိုျပဳပါက ေဇာက္နက္ငလ်င္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔တြင္ အင္အားအနည္း ငယ္ႏွင့္ အင္အားအသင့္အတင့္ ရွိေသာ ငလ်င္ ၅၄ ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ ခဲ့ကာ ပ်က္စီးမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေဒသ ခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ခဲ့သည္။

Top News