ခ်င္းပါတီသံုးခု ေပါင္းစည္းရန္ အလားအလာေကာင္းဟုဆို ေပါင္းစည္းၿပီးပါက ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဟု အမည္ေပးရန္ ကနဦးသေဘာတူညီ

ခ်င္းပါတီသံုးခု တစ္ပါ တီတည္း ေပါင္းစည္းရန္အလား အလာေကာင္းၿပီး လာမည့္ဇြန္လ ကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးငိုင္ ေဆာ့ခ္ကေျပာသည္။ 


ေပါင္းစည္းမည့္ပါတီမ်ား သည္  ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ(CLD)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ ( CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CDP) တို႔ျဖစ္သည္။

‘‘မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ ဒါေပ မဲ့ အလားအလာေကာင္းတယ္။ အမ်ားႀကီးအေျခအေနေကာင္း တယ္။ ဇြန္လကုန္မွ အၿပီးျပတ္ ဆံုးျဖတ္မယ္’’ ဟု ဦးငိုင္ေဆာ့ခ္ က ေျပာသည္။ 

တစ္ပါတီတည္း  ေပါင္း စည္ၿပီးပါက ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ သေဘာတူထား ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။ 

အဆိုပါခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီ သံုးခု တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္း ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးလာမည့္ ေမလ ၅ရက္တြင္  ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ ဟု ဦးငိုင္ေဆာ့ခ္ကဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ကေပါင္း စည္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသး သည္။ 

ခ်င္းပါတီမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို  သင္ခန္းစာယူၿပီး လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္း  ရရွိရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ တစ္ပါတီတည္း ေပါင္းစည္းရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးငိုင္ေဆာခ္က ေျပာသည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔ကသာ အႏိုင္ရရွိၿပီး  ခ်င္းအမည္ခံပါတီမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပါ တီမ်ားက တစ္ေနရာမွ်အႏုိင္မရ ခဲ့ေပ။ 

ခ်င္းပါတီမ်ား၏ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ  စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္ရၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ တစ္ခုတည္းေသာခ်င္းကိုယ္ စားျပဳပါတီ  ေပၚေပါက္ရန္ဆႏၵ ရွိေၾကာင္းခ်င္းလူငယ္မမိုင္ေရႊတ ေရာကေျပာသည္။ 

‘‘ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျပားသ လို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလည္း မ်ား လြန္းေနတာက ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ အတြက္ အရမ္းထိခိုက္နစ္နာေစ ပါတယ္’’  ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

ခ်င္းလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားျဖစ္ သည့္ အ႐ိႈခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ၊ ခူမီး(ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ဇို တိုင္းရင္းသား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီတို႕ကလည္း ခ်င္း အမည္ခံပါတီသံုးခုကို ပါတီတစ္ ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆို ထားသည္။