ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါတီဟု အမည္ေျပာင္းမႈ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပ

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မည့္ ရွစ္ေလးလုံးပါတီအမည္ကို ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ထံ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲႏုိင္ ေအာင္က ေျပာသည္။


၂၀၁၈ မတ္လ ၂၆ ရက္က ရွစ္ေလးလုံးပါတီအမည္ေပးျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တို႔ အလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆုံကာ ပါတီအ မည္ ေရြးခ်ယ္ထားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ လာႏုိင္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စုံညီအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ရွင္း ျပၿပီးေနာက္ နာမည္ေျပာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေကာ္မရွင္လူႀကီးေတြက ဒီ နာမည္က တုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ နာမည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္သုံး သပ္ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆုိ ၿပီးေတာ့ မိသားစုပုံစံမ်ဳိး အႀကံျပဳ လာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လည္း ေကာ္မရွင္လူႀကီးေတြရဲ႕ စကားကို အေလးအနက္ထား ေသာအားျဖင့္ ကုိယ့္ပါတီကို ျပန္ တင္ျပၿပီး ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါ တီဆုိတဲ့ နာမည္ကို ေရြးလုိက္တာ ပါ’’ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ေကာ္မရွင္၏ ပါတီမွတ္ပုံ တင္ရန္ လက္ခံေၾကာင္း အ ေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈရပါက ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အမည္စာ ရင္း၊ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္၊ အလံ စသည္တို႔ ဆက္လက္တင္ျပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္အသစ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရက္ ၁၂၀ အၾကာမွသာ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ ေရး ေကာ္မတီက ပါတီအမည္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ၂၀၁၆ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေနာက္ တစ္ႏွစ္ခဲြခန္႔အၾကာတြင္ ပါတီအမည္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းပါတီသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေျပာ ၾကားထားသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တြင္ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ သည့္ လက္ရွိအာဏာရ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတုိ႔သာရွိရာက ယခုရွစ္ေလး လုံးပါတီ ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါက ျမန္မာလူထုအေပၚၾသဇာရွိ သည့္ တတိယအဖဲြ႕အစည္း (Third Party)အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။