ရွားပါးသမင္ေတြကို သတ္ျဖတ္မႈခဲ့လုိ႔ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ေဘာလိ၀ုဒ္မင္းသား ဆယ္လ္မန္ခန္း

 ၁၉၉၈ တြင္  ရွားပါးသမင္မ်ိဳးမ်ားကို တရားမ ၀င္ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္အိႏိၵယ မင္းသား ဆယ္လ္မန္ခန္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခံ ရသည္။

ဧၿပီ ၅ရက္တြင္ ဂ်ိဳပါၿမိဳ႕ တရား႐ံုးက အဆိုပါျပစ္မႈျဖင့္ ဆယ္လ္မန္ခန္းကို ေထာင္ဒဏ္ အျပင္႐ူပီးေငြ ၁၀,၀၀၀ ဒဏ္ေငြ  ႐ုိက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး ေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ခ်က္ ခ်င္းေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀က ဆယ္လ္မန္ခန္းသည္ ႏိုင္ငံအ ေနာက္ဘက္ ရာဂ်ာစသန္ျပည္ နယ္၌ ‘Hum Saath Saath Hain’  ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေနစဥ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ သည့္ သမင္ႏွစ္ေကာင္ကုိ အမဲ လိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ဆယ္လ္မန္ခန္းႏွင့္ အတူ ယင္း႐ုပ္ရွင္တြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ ေဆာင္ေသာ အျခားမင္းသား ေလးဦးသည္လည္း  သမင္ ႏွစ္ေကာင္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္ လည္း သက္ေသအေထာက္အ ထား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ တရားေသ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ (၅၂)ႏွစ္္အ ရြယ္ ဆယ္လ္မန္ခန္းသည္ အဆို ပါေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အယူခံ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အယူခံ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီး ဆံုးသည္အထိ ဆယ္လ္မန္ခန္း သည္ေထာင္ထဲ၌ ရက္အနည္း ငယ္ၾကာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခံ ရမည္ျဖစ္သည္။

အႏုပညာသတ္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္​ ႐ုပ္ရွင္ ၁၀၀ေက်ာ္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဆယ္လ္မန္ခန္း သည္ ေဘာလိ၀ုဒ္ေလာက ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး မင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္ပရိ သတ္၏ အားေပးမႈကိုအခိုင္ အမာရရွိထားသူျဖစ္သည္။  BBC