ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းအစိုးရ၀န္ႀကီးထံ တိုင္ၾကား

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဆည္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အ ျခားေက်းရြာအုပ္စုမွေနအိမ္မ်ား ပါထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္သျဖင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ အေရးယူမႈမရွိ၍ ယင္းေက်းရြာအုပ္စု ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕စီမံကိန္းဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေအာင္လံၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္စဥ္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၇ ရက္က မေကြးတိုင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕သို႔ မေကြးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕စီမံကိန္း ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းလာေရာက္စဥ္ ယင္း ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ေတြ႕ဆံု တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာမပါ တဲ့ တျခားအုပ္စုထဲက အိမ္ေတြကို ပါ မဲေပးတဲ့စာရင္းမွာ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးတခ်ဳိ႕က ထည့္သြင္းက တည္းက က်န္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရးႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ၀င္ေတြက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။ ဒါကိုပဲ အဲဒီႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွစ္ဦး က သူတို႔သေဘာနဲ႔ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ပြဲလုပ္တယ္။ က်န္တဲ့ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သံုးဦးအပါအ၀င္ ရြာ ေဒသခံေတြက ဥပေဒနဲ႔မညီလို႔ တိုင္ၾကားေပမယ့္ အေရးယူမႈတစ္ စံုတစ္ရာမရွိဘဲ အဲဒီိတျခားရြာက အိမ္ေတြရဲ႕ မဲနဲ႔တက္လာတဲ့ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးထံကို ကိုယ္တိုင္တိုင္ၾကားတာျဖစ္တယ္’’ဟု တိုင္ ၾကားမႈတြင္ ပါ၀င္သူ ေက်ာက္ ဆည္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ေရြးခ်ယ္ေရးႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိန္၀င္းက ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာက အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးက ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမရွိသည့္ အျခားေက်းရြာအုပ္စုမွ ေနအိမ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကို ထည့္သြင္းသည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ လူကိုယ္တိုင္ အျပင္ စာျဖင့္ပါေရးသားတိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာေဒသခံ ဦးတိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ဆည္ေက်းရြာအုပ္ စုတြင္ ေရငံႀကီး၊ တမာေက်ာ၊ ေက်ာက္ဆည္ေက်းရြာတို႔ပါ၀င္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုငါးရာေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ထပ္တိုးထားသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၀ ေက်ာ္အပါအ ၀င္ အိမ္ေထာင္စု ၂၀၀ ေက်ာ္သာ မဲေပးခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ေရငံႀကီးေက်းရြာႏွင့္ တမာ ေက်ာေက်းရြာသည္ အိမ္ေထာင္စု၀င္တစ္ဦးမွ် မဲေပးခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

မဲေပးမည့္စာရင္းတြင္ ထည့္ သြင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္သည္ ေက်ာက္ဆည္ေက်းရြာႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ေတာင္နံ႔သာ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္အ နက္ အမ်ားစုသည္ အျခားေက်းရြာ မ်ားမွ လာေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္ သည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ဆည္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳက်သျဖင့္ သြားေရာက္ေနထုိင္သူ သံုးအိမ္ခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေျမ ယာအျငင္းပြားမႈစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ၀င္ ကိုလွမ်ဳိးသိန္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာကြင္းစစ္ေဆးေသာ္ လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္ ေဆးမႈမရွိသျဖင့္ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကို အတည္ျပဳစာ ထုတ္ ျပန္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံ တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ယင္းကိစၥသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကသာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ယင္းတိုင္ၾကားမႈကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေစသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျဖၾကားသည္။