ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္စာရင္းမ်ား မေပးေသး၍ ေဒသခံ ၁၀၀ ေက်ာ္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

 ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္ စီးခဲ့သည့္ေျမႏွင့္ သီးႏွံမ်ားအ တြက္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရမည့္စာ ရင္းမ်ားကို CNPC ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရ နံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) တို႕က မေပးသျဖင့္ ေဒသခံ၁၀၀ေက်ာ္က အစာငတ္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို အမ္းၿမိဳ႕ အနီးပိုက္လိုင္းၾကားစခန္း တည္ ရွိရာ ေတာင္ေစာက္စခန္း၌ ဧၿပီ ၇ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵ ျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

‘‘ေတာင္ေစာက္စခန္းေရွ႕ မွာ  အစာငတ္ခံဆႏၵျပတယ္။ အ သံတိတ္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပတယ္။ ၿပီးေတာ့လမ္းေလွ်ာက္ေဟာေျပာဆႏၵျပခဲ့တယ္။ စာရင္းေတြ မေပးသမွ်ထပ္ၿပီးေတာ့ ျပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ဦးေဆာင္မည့္ ဦးတင္၀င္းကေျပာသည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ေၾကာင့္ပ်က္စီးသည့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံ မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ ေဆးခဲ့ၿပီးေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္  ေတာင္သူ စာရင္းကို CNPC  ႏွင့္ MOGE က မေပးေသးသျဖင့္ေလ်ာ္ ေၾကးရရွိရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားကေျပာသည္။

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္ စုကိုးခုတြင္ ရွစ္အုပ္စုမွ ေတာင္သူ မ်ားအား သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးထားၿပီး ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးခ်က္ အရ ေျမဧက ၁,၆၀၀ေက်ာ္ေလ်ာ္  ေၾကးေပးရန္ က်န္ေနေသး ေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပိုက္လိုင္း ေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးလြင္ကေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ေလ်ာ္ေၾကးရရွိၿပီး သူ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးသူမ်ားကို   CNPC ႏွင့္ MOGE ကစာရင္းျပဳ စု ေပးမွသာ အတိအက် သိရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေလ်ာ္ ေၾကးေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ပထမ အႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို မတ္လ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၅၀၀ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့သည္။

More in News Section