ေျမာက္ဦးကို ကမၻာ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာတြင္ မူၾကမ္းတင္မည္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္အတြင္းရွိ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

 ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ရန္ ယူနက္စကိုသို႔ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာတြင္ မူၾကမ္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ အျပည့္အစံုတင္သြင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈေဒသ ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ ဧၿပီ ၆ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ၌ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ေျပာၾကား သည္။

‘‘မူၾကမ္းကို ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလမွာ တင္သြင္းၿပီးေတာ့ ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလမွာ အေခ်ာတင္သြင္းႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ၂၀၂၀ ဧၿပီလမွာေတာ့ ယူနက္စကို တာ၀န္ရွိသူေတြက ကြင္းဆင္းစိစစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လက်ရင္ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္းသတ္မွတ္မႈရွိ၊ မရွိ သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ကမၻာ့ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းတင္ သြင္းရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးပါ၀င္သည့္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ကို ၂၀၁၇ ေမလကစ၍ ရွစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္သန္းက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံက ကူညီေပးေနေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းက ေျပာသည္။