သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ဘူတာႀကီးသို႔ တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲေသာ ရထားခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕ ရပ္နားမည္

သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ ဘူတာႀကီးသို႔ တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲ ေသာ ရထားခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕ရပ္နား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ဘူတာႀကီး တာဝန္က်႐ံုပိုင္ ဦးေအာင္စိုးဝင္းက ေျပာသည္။

ျပည္ဘူတာႀကီးႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ေျပးဆြဲေနသည့္ ျပည္- ၾကည့္ ျမင္တိုင္စာပို႔ရထားခရီးစဥ္မ်ားက လြဲၿပီး က်န္ရထားခရီးစဥ္မ်ားအား လံုး ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ နဲ႔ ရပ္နားတာျဖစ္တယ္။ သႀကၤန္ ရက္ေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ရပ္နားေနက် ပါ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္-ရန္ကုန္ (အစုန္၊ အ ဆန္) အျမန္ရထား၊ ျပည္-ေန ျပည္ေတာ္(အစုန္၊ အဆန္)ရထား ခရီးစဥ္တို႔ကို ဧၿပီ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္-လက္ပံတန္းခရီးတို ကားရထားကို ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ရပ္နားမည္ျဖစ္သည္။