ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ နီးလာေသာ္လည္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု ျပည္ပအဝယ္နည္း

 ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္နီး လာေသာ္လည္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုဝယ္လိုအားတိုးလာျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္ အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကို ဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ နီးလာပါက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ မတ္ပဲ ႏွင့္ ပဲစင္းငံုဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္၌ အိႏၵိယအစိုးရ၏ပဲတင္သြင္းမႈ မူဝါဒ အသစ္မထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ေအးၿပီး ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္ မ်ားက ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ရွည္ မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္ အခက္အ ခဲရွိခဲ့၍ ျပည္ပကုန္ပစၥည္း တင္ ပို႔သူမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ သည္။

‘‘မႏွစ္ကဆို ဒီအခ်ိန္တြန္း ဝယ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ ဒီႏွစ္မွာ ေတာ့ အဝယ္အရမ္းနည္းတယ္’’ ဟု ဦးမင္းကိုဦးက ျပည္တြင္းပဲ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ပဲစိုက္ပ်ိဳး ေသာ အိႏၵိယ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ရန္ ၂၀၁၇ၾသဂုတ္က ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္သည့္ မတ္ပဲ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပဲစင္းငံု ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အိႏၵိယက ဝယ္ယူေနရာ အိႏၵိယ အစိုးရ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ  မူဝါဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ဒူဘိုင္း၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ စေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေန ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ပဲကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ တစ္ပတ္လွ်င္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ တစ္ ေထာင္ေက်ာ္၊ ပဲစင္းငံု တန္ခ်ိန္ ၈၀၀ မွ တစ္ေထာင္အၾကားသာ ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္တြင္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၆၅,၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀,၀၀၀ ေစ်းဖြင့္ ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ မွ ပဲကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။