ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ကြၽဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာ၍ ေမာင္ေတာနယ္စပ္တြင္ တရားဝင္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏြားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (dhakatribune.com)

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြား တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ ေတာေဒသတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြား တရား ဝင္တင္ပို႔မႈ လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္၌ မာန္ေအာင္၊ ရမ္းၿဗဲ ကြၽန္းမ်ားမွ တရားမဝင္ ကြၽဲ၊ ႏြား တင္ပို႔မႈမ်ားရွိေနၿပီး အေရအတြက္ အတိအက်ကိုမူ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

       ‘‘ေမာင္ေတာကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို တရားဝင္ ကြၽဲ၊ ႏြားတင္ပို႔ႏိုင္ေရး လုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ကြၽဲ၊ ႏြားေတြက ယခင္က တရားမဝင္ ပို႔ေနၾကတယ္။ အဲဒီကိစၥကို တရားဝင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနတာရွိတယ္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေပၚလာမယ္ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

နတ္ျမစ္ကို ျဖတ္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ား ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္ေန သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ဧၿပီလ ဆန္းပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- ျမန္မာနယ္စပ္မွ ကြၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈ မႀကံဳစဖူး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အိႏၵိယက ကြၽဲ၊ ႏြား တင္ပို႔မႈတားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ဟု တာ့ခ္ေနာ့ဖ္ဆိပ္ကမ္း  အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ Dhaka Tribuneသတင္းဌာနက   ေဖာ္ျပထားသည္။

တာ့ခ္ေနာ့ဖ္ဆိပ္ကမ္းမွ ႏြား ကုန္သည္ ဆာလင္ဆူလာက ‘‘ၿပီးခဲ့သည့္ရက္က ဒီဆိပ္ကမ္းကို ျဖတ္ၿပီး ကြၽဲ၊ ႏြား ေကာင္းေရ ၂,၀၀၀ ထက္မနည္းဝင္ေရာက္ လာ တယ္။ တစ္ပတ္အတြင္း ဒီကို ေကာင္ေရတစ္ေသာင္းေလာက္ ဝင္ေရာက္လာေနတယ္’’ ဟု Dha-ka Tribune အား ေျပာၾကား သည္။ ကြၽြဲ၊ ႏြား တရားဝင္တင္ပို႔ႏိုင္ ေရး အစိုးရခ်င္း ေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းကဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဘဂၤါလီ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ယင္းနယ္ စပ္မွတစ္ဆင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းလုနီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈမ်ား ျပားလာေၾကာင္း ယင္းသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက ႏြားတင္ပို႔မႈ တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာၿပီး မတ္လ အတြင္းက ကြၽဲ၊ ႏြားအ ေကာင္ေရ ၁၁,၆၆၅ ေကာင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ အေကာက္ခြန္ ဝင္ေငြ ကာတာ ၅၈ ဒသမ ၃၃ သိန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တာ့ခ္ေနာ့ဖ္ ဆိပ္ကမ္းမွ အေကာက္ခြန္အရာရွိ ဂ်ဟန္ရွာဟိုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

More in Business Section