ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ရွိ၊ မရွိ ဦး၀င္းထိန္တိတိက်က်မေျဖ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ေဒၚေအာင္ဆန္း  စုၾကည္၏ က်န္းမာေရးအေျခအ ေနေပၚမူတည္၍ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူေမွ်ာ္မွန္း သည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။ 


ဧၿပီ ၇ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံ တြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရွိ၊ မရွိ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေနသမွ်ကာလပတ္လံုး သူရည္မွန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမ ေအာင္ျမင္မခ်င္း ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံု ၾကည္တယ္’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။ 

၂၀၂၀ ဟူေသာကာလသည္ လြန္စြာျမန္ဆန္ၿပီး အလုပ္မ်ား လြန္းသျဖင့္ သတိမထားမိမီ ပင္ကုန္ဆံုးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းအတြက္ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔လူငယ္ညီလာခံ ေခၚယူ က်င္းပတာ၀န္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။ 

‘‘အဲဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အင္ အားနဲ႔ ၂၀၂၀ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြန္းရမွာ။ ၂၀၂၀ မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ တြန္းအားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD  ရဲ႕အားေတြျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံု ၾကည္တယ္’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆို သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက  ၂၀၂၀ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အ ေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ျခင္းထက္ ပါတီကို ယခုထက္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ စနစ္ တက်တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဦး ေဆာင္သူအျဖစ္ ပါ၀င္ပါက ပိုမို ေကာင္းမြန္မည္ဟုျမင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔တြင္ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္မွ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ လူ ကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ မဲဆြယ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္က အႏုိင္ရရွိ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေရာက္ရွိသြား၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေရြး ေကာက္ခံျဖစ္စရာမလို၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ လက္ရွိရာထူးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးသည္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လက္ရွိသက္ တမ္းအတြက္သာျဖစ္သည္။

More in News Section