အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ေအာင္စာရင္းမ်ား ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေၾကညာမည္

ယခုႏွစ္ အ႒မတန္းေျဖဆုိၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ)

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မ တန္းအပါအဝင္ အေျခခံပညာ အတန္းမ်ား၏စာေမးပြဲေအာင္စာ ရင္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

အေျခခံပညာပထမတန္းမွ နဝမတန္းအထိ စာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ ေအာင္စာရင္းေၾကညာစာရြက္တြင္ ခံုအမွတ္၊ အမည္၊ အဘအမည္တို႔ကိုသာ ေဖာ္ျပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာနက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘အရင္က ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ ေန႔ဆို ေအာင္စာရင္းထြက္ေနက် ပါ။ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ေန႔ ေအာင္ စာရင္းကပ္ထားရင္ ပိတ္ရက္ ခရီးထြက္ၾကသူေတြက ေအာင္စာရင္း လာမၾကည့္ရေသးဘူး။ ကပ္ထား တဲ့ ေအာင္စာရင္းစာရြက္ေတြက ပ်က္စီးကုန္တာမ်ိဳးျဖစ္ေတာ့ ၿပီး ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး ရက္ေျပာင္းခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္ဆုိ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေအာင္စာရင္းကပ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကား ထားတယ္’’ဟု အဆိုပါၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာအတန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေၾကညာရာ တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က အတန္းကူးေျပာင္းစာရင္း ထုတ္ ျပန္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ေအာင္စာရင္းဟုသာ ေၾကညာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦး စီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘ေအာင္စာရင္းကို ေအာင္ စာရင္းလို႔ပဲ ထုတ္ရမွာေပါ့။ အ တန္းကူးေျပာင္းခြင့္ရရွိသူမ်ားစာ ရင္းတို႔၊ အတန္းတက္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းတို႔မေရးဘဲ ေအာင္စာရင္း လို႔ပဲ ေရးၿပီး ခံုအမွတ္၊ ေက်ာင္း သားအမည္၊ အဘအမည္ပဲထည့္ ၿပီး ေၾကညာဖို႔ ေျပာထားတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ က ေျပာသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္ စတုတၳ တန္းႏွင့္ အ႒မတန္းႏွစ္ဆံုးစာေမး ပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ၊ ဒုတိယတန္းမွ နဝမတန္းအထိ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲ မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္း ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲတြင္(၃၉)  မွတ္ေအာက္ရရွိသူ (က်႐ႈံးသူ) မ်ားကိုတစ္ႏွစ္လံုး     ေျဖဆိုထားသည့္ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲမ်ား၊   ပထမ ႏွစ္ဝက္ဆံုး စာေမးပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အေအာင္ေပးမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက  ေျပာၾကားမႈ မ်ားရွိသည္။

ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးအေျခ အေနေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသေနသူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖ ဆိုစဥ္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုေျဖဆုိ ၿပီး ဆက္လက္မေျဖဆုိႏုိင္သူမ်ား ကို ႏႈတ္ေမး၊ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးကာ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲမ်ား၊ ပထမႏွစ္ ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းၿပီး အေအာင္ေပးမည္ဟု လည္း ေျပာၾကားထားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။