ေအာင္လံရွိ ဆီးသီးခဲြစက္အမ်ားစုဆီးခံြမ်ားကို ေခ်ာင္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိဟုဆို

ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ဆီးသီးခြံမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − လင္းသက္ႏုိင္လင္းသက္ႏုိင္ ေအာင္လံ - ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ရြာ ေထာင္-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း- သမၻဴလလမ္းေပၚရွိ ဆီးသီးခဲြစက္ အမ်ားစုမွအညစ္အေၾကး ဆီးခံြမ်ားကုိ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ ပစ္မႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ စား သုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးမင္းက ေျပာ ၾကားသည္။ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးရန္ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ စားသုံးေရးရာဌာနတို႔ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ဧၿပီ ၄ ရက္က ေအာင္ လံ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-သမၻဴ လလမ္း စမ္းကေလးေက်းရြာအ နီးရွိ ဆီးသီးခဲြစက္မ်ားသ႔ုိ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးရာ အထက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရွိသည္။ ‘‘ေခ်ာင္းထဲကို ဆီးခဲြစက္က ထြက္လာတ့ဲ ဆီးခံြေတြပစ္ထား တာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါတယ္။ အ ဖဲြ႕က အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္ ျပရမွာဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ေျပာ လို႔ မရေသးပါဘူး။ အေရးယူမယ့္ အပိုင္းကေတာ့ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကသာ ေဆာင္ ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ အဖဲြ႕၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးက စိစစ္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးမင္း က ေျပာသည္။ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ပိေတာက္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု စမ္းကေလး ေက်းရြာနယ္ေျမ ရြာေထာင္- ေက်ာက္ပန္းေတာင္း လမ္းမႀကီး လမ္းေဘး၀ဲ၊ယာရွိ ဆီးခဲြစက္အ မ်ားစုမွ ထြက္ရွိသည့္ အညစ္အ ေၾကး၊ ဆီးခံြမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ား ကုိ နီးစပ္ရာ စမ္းကေလးေခ်ာင္း၊ ပိေတာက္ကုန္းေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ေနသျဖင့္ အနံ႔အသက္ဆုိး ရြားစြာ ခံစားေနရၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေနေၾကာင္း ရြာေထာင္ရပ္ကြက္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ‘‘အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း လုပ္တယ္။ ဘယ္သူမွမတားၾက ပါဘူး။ အခုႏွစ္လုပ္ၾကတာ ေတာ္ ေတာ္မ်ားတယ္။ ထြက္လာတဲ့ ေရဆိုးအနံ႔အသက္ဆိုးေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာ လုံး၀ေနလို႔ မရ ေအာင္ ျဖစ္တယ္။ ေခ်ာင္းထဲကို စြန္႔ပစ္တာဆုိေတာ့ ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ ေလွ်ာက္သာမက ဧရာ၀တီျမစ္ ထဲအထိပါ ဒီညစ္ညမ္းတာေတြ ေရာက္တာပါ’’ဟု ပိေတာက္ကုန္း ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ ဆီးသီးခဲြစက္သည္ ဆီးသီး မွ ဆီးေစ့ကို ထုတ္ယူေသာ စက္ ျဖစ္ၿပီး အစိုခဲြစက္ႏွင့္ အေျခာက္ ခဲြစက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ အစိုခဲြ စက္သည္ ဆီးသီးအစိုကိုေရျဖင့္ ေရာေႏွာၿပီး အခံြအကာမ်ားကို ႀကိတ္ခဲြ၊ ဖယ္ထုတ္စြန္႔ပစ္ကာ ဆီး ေစ့ကို ထုတ္ယူေသာ စက္ျဖစ္သ ျဖင့္ ဆီးသီးအခံြႏွင့္ အႏွစ္မ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ စြန္႔ပစ္ရသည္။ အေျခာက္ခဲြစက္ သည္ ဆီးသီးအေျခာက္လွန္းကာ ဆီးေစ့ကိုႀကိတ္ခဲြထုတ္ယူရေသာ စက္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သျဖင့္ အ ညစ္အေၾကးထြက္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္းေအာင္လံေဒသခံဆီး ခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္း ျပသည္။ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ ဆီး သီးအစိုခဲြစက္ျဖင့္သာ ႀကိတ္ခဲြမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ လက္ရွိ ဆီးသီးအစိုခဲြစက္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ခဲြစက္ မွ ထြက္ရွိလာေသာ ဆီးသီးအခံြ မ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားကို ေခ်ာင္းထဲ သို႔ တုိက္႐ုိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ေျမလြတ္တစ္ေနရာတြင္ စုပုံ ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။ အဆုိပါ ဆီးသီးခဲြစက္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆီးေစ့ ဆီးဆန္ကို ထပ္မံခဲြယူရၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ဆီးခဲြစက္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ )

 ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ရြာ ေထာင္-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း- သမၻဴလလမ္းေပၚရွိ ဆီးသီးခဲြစက္ အမ်ားစုမွအညစ္အေၾကး ဆီးခံြမ်ားကုိ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ ပစ္မႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ စား သုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးမင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးရန္ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ စားသုံးေရးရာဌာနတို႔ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ဧၿပီ ၄ ရက္က ေအာင္ လံ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-သမၻဴ လလမ္း စမ္းကေလးေက်းရြာအ နီးရွိ ဆီးသီးခဲြစက္မ်ားသ႔ုိ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးရာ အထက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရွိသည္။

‘‘ေခ်ာင္းထဲကို ဆီးခဲြစက္က ထြက္လာတ့ဲ ဆီးခံြေတြပစ္ထား တာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါတယ္။ အ ဖဲြ႕က အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္ ျပရမွာဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ေျပာ လို႔ မရေသးပါဘူး။ အေရးယူမယ့္ အပိုင္းကေတာ့ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကသာ ေဆာင္ ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

 အဖဲြ႕၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးက စိစစ္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးမင္း က ေျပာသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ပိေတာက္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု စမ္းကေလး ေက်းရြာနယ္ေျမ ရြာေထာင္- ေက်ာက္ပန္းေတာင္း လမ္းမႀကီး လမ္းေဘး၀ဲ၊ယာရွိ ဆီးခဲြစက္အ မ်ားစုမွ ထြက္ရွိသည့္ အညစ္အ ေၾကး၊ ဆီးခံြမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ား ကုိ နီးစပ္ရာ စမ္းကေလးေခ်ာင္း၊  ပိေတာက္ကုန္းေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ေနသျဖင့္ အနံ႔အသက္ဆုိး ရြားစြာ ခံစားေနရၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေနေၾကာင္း ရြာေထာင္ရပ္ကြက္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း လုပ္တယ္။ ဘယ္သူမွမတားၾက ပါဘူး။ အခုႏွစ္လုပ္ၾကတာ ေတာ္ ေတာ္မ်ားတယ္။ ထြက္လာတဲ့ ေရဆိုးအနံ႔အသက္ဆိုးေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာ လုံး၀ေနလို႔ မရ ေအာင္ ျဖစ္တယ္။ ေခ်ာင္းထဲကို စြန္႔ပစ္တာဆုိေတာ့ ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ ေလွ်ာက္သာမက ဧရာ၀တီျမစ္ ထဲအထိပါ ဒီညစ္ညမ္းတာေတြ ေရာက္တာပါ’’ဟု ပိေတာက္ကုန္း ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ဆီးသီးခဲြစက္သည္ ဆီးသီး မွ ဆီးေစ့ကို ထုတ္ယူေသာ စက္ ျဖစ္ၿပီး အစိုခဲြစက္ႏွင့္ အေျခာက္ ခဲြစက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ အစိုခဲြ စက္သည္ ဆီးသီးအစိုကိုေရျဖင့္ ေရာေႏွာၿပီး အခံြအကာမ်ားကို ႀကိတ္ခဲြ၊ ဖယ္ထုတ္စြန္႔ပစ္ကာ ဆီး

ေစ့ကို ထုတ္ယူေသာ စက္ျဖစ္သ ျဖင့္ ဆီးသီးအခံြႏွင့္ အႏွစ္မ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ စြန္႔ပစ္ရသည္။ အေျခာက္ခဲြစက္ သည္ ဆီးသီးအေျခာက္လွန္းကာ ဆီးေစ့ကိုႀကိတ္ခဲြထုတ္ယူရေသာ စက္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သျဖင့္ အ ညစ္အေၾကးထြက္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္းေအာင္လံေဒသခံဆီး ခဲြစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္း ျပသည္။

လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ ဆီး သီးအစိုခဲြစက္ျဖင့္သာ ႀကိတ္ခဲြမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ လက္ရွိ ဆီးသီးအစိုခဲြစက္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ခဲြစက္ မွ ထြက္ရွိလာေသာ ဆီးသီးအခံြ မ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားကို ေခ်ာင္းထဲ သို႔ တုိက္႐ုိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ေျမလြတ္တစ္ေနရာတြင္ စုပုံ ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဆီးသီးခဲြစက္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆီးေစ့ ဆီးဆန္ကို ထပ္မံခဲြယူရၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ဆီးခဲြစက္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။