ေမာင္ေတာတြင္ ခိုလႈံေနေသာ ရခိုင္ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား ေသာက္သုံးေရႏွင့္ ေဆး၀ါးအကူအညီ လုိအပ္ေန

 လုံၿခံဳမႈမရွိသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံ ေနရသည့္ ရခိုင္ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု ၀င္္မ်ားအတြက္ ေသာက္သုံးေရ ႏွင့္ ေဆး၀ါးအကူအညီမ်ား လို အပ္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေနထုိင္ေရးအေထာက္ အကူျပဳ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိန္လွျဖဴက ေျပာသည္။

အဆုိပါ မိသားစု၀င္မ်ား စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လိုအပ္ ေသာ စားနပ္ရိကၡာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အ သုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ယင္းေကာ္မတီအဖဲြ႕ ၀င္အခ်ဳိ႕က သြားေရာက္လွဴဒါန္း ၿပီးေနာက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစိန္လွျဖဴက ေျပာၾကားသည္။

‘‘စားနပ္ရိကၡာေတြကေတာ့ ရၾကပါတယ္။ ေနတာကေတာ့ ေက်ာင္းေတြ၊ ယာယီတဲေတြမွာ ပါ။ အဓိကအခုလိုေနတာ ေသာက္သုံးေရနဲ႔ ေဆး၀ါးေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ လူတခ်ဳိ႕၀မ္းေလွ်ာ၀မ္း ပ်က္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ေမာင္ ေတာေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံေန သည့္ မိသားစု၀င္ သုံးရာေက်ာ္ရွိ ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ေအာင္သေျပ၊ သစ္တုံးနားခြဆုံ၊ သု၀ဏၰႏွင့္ မီးတုိက္ေက်းရြာတို႔၌ ယာယီခိုလႈံေန ရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ရခုိင္ ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္တုိ႔သည္  ၂၀၁၂

ကစတင္၍ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံေနရၿပီး လက္ရွိတြင္ လူဦး ေရေထာင္ခ်ီရွိေနသည္။