သထုံ စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ကူညီမည္

 မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕ နယ္ ၂၀၁၈ အေျခခံစာတတ္ ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေမာ္လ ၿမိဳင္တကၠသုိလ္မွ လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါ ၀င္ကူညီသင္ၾကားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴးဦးေအာင္ဆန္းက ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုိလ္မွ ကထိကဆရာမႀကီးတစ္ဦးေခါင္း ေဆာင္ေသာ ႀကီးၾကပ္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ဦးခန္႔ ပါ၀င္သည့္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လုပ္အားေပးအဖြဲ႕သည္ သထုံၿမိဳ႕ နယ္ေက်းရြာ ၂၂ ရြာရွိ စာမတတ္ သူမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္က ေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ နဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ‘အ’သုံးလုံးကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ဖူး တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ပညာ ေရးဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမေတြပဲ ေႏြရာသီမွာ စာမတတ္သူေတြကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ သင္ ၾကားေပးခဲ့တာေတြရွိခဲ့တယ္။ အ ခုလုိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ လုပ္အားေပးလာ ၿပီး သင္ၾကားေပးတာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ ဆန္းက ေျပာသည္။

မတ္လတြင္ ေကာက္ယူ ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သထုံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ ၂၂ ရြာ၌ စာမတတ္သူ ၂၆၆ ဦးရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႐ုံးမွတ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အဲဒီေက်းရြာေတြမွာရွိတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားက  ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ ကူညီမႈေတြနဲ႔ လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက အစုအဖြဲ႕လုိက္ သင္ၾကားေပး သြားမွာျဖစ္သလုိ လုပ္အားေပးအ ဖြဲ႕ေတြ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ကိစၥေတြအားလုံးကုိ ေက်းရြာရပ္မိ၊ ရပ္ဖေတြက တာ ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္’’ ဟု ၿမိဳ႕ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ ေရးလုပ္ငန္းတြင္ စာမတတ္သူ ၁၀ ဦးခန္႔ရွိေသာ စာသင္၀ုိင္းတစ္ ၀ိုင္းကုိ လုပ္အားေပးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးကတစ္ရက္လွ်င္ သင္ၾကားခ်ိန္သုံးနာရီခန္႔ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံး ေက်းရြာ ၂၂ ရြာရွိ စာသင္၀ုိင္း ၂၅ ၀ုိင္းကုိ ဧၿပီ ၉ မွ ေမလ ၁၈ ရက္ အထိ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။