မႏၲေလးသႀကၤန္၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ၇၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လုံၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ေဆာင္ရြက္မည္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ သႀကၤန္ပြဲ ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၇၀၀ ခန္႔အသုံးျပဳ၍လုံၿခံဳေရးတင္း က်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအ ဖြဲ႕လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္ မင္းက ေျပာသည္။

ေရကစားမ႑ပ္ရွိေသာ ေန ရာမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ၾကက္ ေျခနီအဖြဲ႕ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

‘‘လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာေတြကုိ ပုိ ၿပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီမံထားပါတယ္။ မ႑ပ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ မ်ားက စိစစ္ခ်ထားတယ္။ ကန္ ေတာ္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕တြင္းမ႑ပ္ေတြ မွာလည္း သက္ဆုိုင္ရာလုံၿခံဳေရး တာ၀န္ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕၀င္ေပါက္ ေတြကုိလည္း စစ္ေဆးဖုိ႔ရွိပါ တယ္။ အေပ်ာ္မလြန္ေအာင္၊မလုိ အပ္ဘဲ ျပႆနာမတက္ေအာင္ စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျပည္ သူမ်ားေအးခ်မ္းစြာေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ ေရး ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ထူး ျခားၿပီး စည္ကားေစရန္ႏွင့္ မလုိ အပ္ေသာကိစၥမ်ား မျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ၿမိဳ႕၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ မ်ားကုိ စစ္ေဆးေရးဗဟုိေကာ္မ တီက ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္ မင္းက ဆုိသည္။

သႀကၤန္ကာလေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး မႏၲေလးတိုင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က နာယက၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူကာ ဗဟုိ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္တြင္ ပုဂၢလိကမ႑ပ္ေျခာက္ခု၊ က်ံဳးအ ေနာက္ဘက္တြင္ ပုဂၢလိကမ႑ပ္ ေျခာက္ခု၊ ဌာနဆိုင္ရာမ႑ပ္သုံး ခု၊ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မ႑ပ္ အေသး ၈၅ ခု၊ ၿမိဳ႕တြင္းမ႑ပ္ ၁၂ ခု၊ ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ ေတာသႀကၤန္တြင္ ဆုိင္ခန္း ၁၈၀ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

  သႀကၤန္ကာလအတြင္း ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈ မျဖစ္ေပၚေရး တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ထားေသာလမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထား သည္။