ရခိုင္တြင္ ေစ်းႀကီးငါးခုတည္ေဆာက္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လက္မခံ

 ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းႀကီးငါးခုတည္ ေဆာက္ရန္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၂,၅၀၀ ေတာင္းခံမႈ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ထပ္မံပါ၀င္လာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အျခားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းက ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ဟုဆိုကာ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ္းမဲဆႏၵနယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

‘‘ေစ်းငါးေစ်းကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ တုန္းကလည္း သေဘာမတူခဲ့ဘူး။ အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ပဲ ျပည္နယ္စည္ ပင္၀န္ႀကီးတစ္ဦးကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ရ တယ္။ အခုဘတ္ဂ်က္မွာလည္း ထပ္ပါလာတယ္။ အဲဒီေစ်းေဆာက္ မယ့္ကိစၥထက္ ဦးစားေပးလုပ္သင့္ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေန ပါတယ္’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ဆိုသည္။ ေစ်းငါးေစ်းကို စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေတာင္ ကုတ္ႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕တို႔တြင္ တည္ ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္အေပၚ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ကို သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈစီး ပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူမျပဳႏုိင္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားအစား ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္သူ၊ သားမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘ၀အဆင့္ ျမႇင့္မားေစေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာ ရင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေစ်းမ်ားသင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေသာ္လည္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ေစ်းသည္ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ခံအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။