အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ပံုမွန္ေသာက္သူမ်ား အစာအိမ္ထိခိုက္ႏိုင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာလာစဥ္ ခံစားရေသာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈအ တြက္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳမႈကဲ့သို႔ ယင္းေဆးဝါးမ်ား ပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အစာအိမ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုမၸဏီ Mayo Clinic မွ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးသည္။

ယင္းအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို အလြန္အကြၽံသံုးစြဲျခင္း ေၾကာင့္ အစာအိမ္ျပည္တည္ျခင္းႏွင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ အစာအိမ္ထိိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔က သတိ ေပးသည္။


အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို လိုသည္ထက္ပိုသံုးပါက ျပင္း ထန္ေသာ အစာေခ်ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ aspirin (သို႔မဟုတ္) ibuprofen ေဆးေသာက္ေနသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဆးလိပ္ႏွင့္ အရက္ေသာက္သူမ်ား အႏၲရာယ္ပိုမ်ားသည္။

ႀကံဳေတြ႕ေနက် ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အ ေပၚပိုင္းသို႔ ေလခ်ဥ္မ်ားဆန္တက္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတို႔ ပါဝင္ၿပီး လူနာမ်ားအေနျဖင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သတိမျပဳမိဘဲ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

အကယ္၍ အစာအိမ္ထဲတြင္ ျပည္တည္နာမ်ားရွိၿပီး ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာ သတိမျပဳမိဘဲ အလိုအေလ်ာက္မေပ်ာက္လွ်င္ ဝမ္းသြားစဥ္ ေသြးပါလာတတ္သည္။

ထို႔အျပင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ပံုမွန္သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ ေသြးေပါင္က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး ေသြးနီဥ အေရအတြက္လည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္။

နာက်င္ကိုက္ခဲမႈခံစားရသူမ်ားသည္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ဦးစြာမတိုင္ ပင္ဘဲ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး မ်ားကို ေသာက္သံုးေလ့ရွိျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း သုေတ သီမ်ားကေျပာသည္။

ဓမၼတာလာစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါက ယင္းအေျခအေနမွ သက္သာႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။      

—Ref: Daily Mail