နည္းပညာအားနည္းခ်က္ရွိေန၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးစနစ္တြင္ မပါ၀င္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ေၾကညာခ်က္ထုတ္မည္

 နည္းပညာအားနည္း ခ်က္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေငြေၾကးစနစ္၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က မၾကာမီေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံမရွိဘဲ နည္းပညာအမွားေၾကာင့္ အလြယ္တကူေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးႏုိင္ သျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတင္ျပၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎ကေျပာသည္။


 နည္းပညာျမင့္မားသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ သံုးစြဲမႈတြင္က်ယ္ေနသည့္ Bitcoin ကဲ့သို႔အင္တာနက္ႏွင့္ အသံုးျပဳရသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးစနစ္သည္ နည္းပညာပိုင္းျမင့္မားၿပီး သိရွိနား လည္ရန္ အခက္အခဲရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဗဟို ဘဏ္က တရား၀င္သတ္မွတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေသာ္က ေျပာသည္။

Bitcoin ဆိုသည္မွာ အင္ တာနက္ထဲမွ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ၀ယ္ယူရန္ ၾကားခံအသံုးျပဳရသည့္ Coin အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ Bitcoin သည္ ၂၀၀၉ က စတင္ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လူအမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈကို အေျခခံထားၿပီး ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ စာရင္းအင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားတိုးတက္ေနသည္။

Cryptocurrecy ဟုေခၚ သည့္ သခ်ၤာနည္းပညာႏွင့္ လွ်ဳိ႕ ၀ွက္သေကၤတသတ္မွတ္ျခင္း နည္းပညာအေပၚအေျခခံထုတ္ ေ၀ထားသည့္ Bitcoin ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ အပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ျပည္တြင္း၌ မသံုးစြဲရန္ တားျမစ္ထားသည္။

အာရွ၏ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းေငြေၾကးစနစ္သံုးစြဲမႈ၌ နည္းပညာခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္၏ ဂ်ပန္ယန္း ဘီလီယံ ၅၀ အထိ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက တရားမ၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ ၂၀၁၆ က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လည္း Bitcoin ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ကစတင္၍ ဘဏ္ကဲ့သို႔ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ကို တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပည္သူအတြက္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးစနစ္စတင္ရန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ၂၀၁၆ ၌ S-Coin ကို ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အမ်ားျပည္သူကို စည္း႐ုံးေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ရွင္းျပသည္။