ယူနန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ျမန္မာဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း တရားဝင္ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္း

ဆိပ္ကမ္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက ဆန္အိတ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ကုမၸဏီတစ္ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ ခ်ိန္ တစ္သန္း တရားဝင္ဝယ္ယူ ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စာပို႔၍ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ တင္ ပို႔ေနေသာ စုစုေပါင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေဈးကြက္ေဝစု ရယူထားေသာ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တရားဝင္ ဆန္ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘တရားဝင္ပို႔ဖို႔က အရည္အ ေသြး၊ ေဈးႏႈန္းေတြကို ညႇိေနပါ တယ္’’ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ သည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းခန္႔ တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းခန္႔ တင္ပို႔ ထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းရာ တြင္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုကို တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ ေပးမထား ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နယ္စပ္ပို႔ကုန္ မ်ားကို တရားဝင္လိုင္စင္ျဖင့္ ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရက တရားဝင္ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားသည္ ေငြ ေၾကး ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆန္ကုန္ သည္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရားဝင္ကုန္သြယ္ ေရးမရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ေငြလႊဲေပး ပို႔ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ဘဏ္အခ်ိဳ႕၌ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေန ရသည္။ မတ္လကုန္ပိုင္းက အ ေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဆန္၊ ေျပာင္းဖူးေစ့ႏွင့္ သၾကားကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပိတ္သိမ္း၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တုံ႔ ေႏွးခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္း၏ ေဈးႏႈန္း မ်ားအား တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား က ေလွ်ာ့ခ်ဝယ္ယူသည္ကို ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ဆန္တစ္မ်ိဳးတည္း သာမက ေျပာင္းဖူးေစ့၊ သၾကား တုိ႔ကို တရားဝင္ တင္ပို႔ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ ခ်င္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္ သည္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆုိသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ေျပာင္း ဖူးေစ့ တန္ခ်ိန္တစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္ၿပီး အမ်ားစုကို နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ကုန္ သည္မ်ားက ဝယ္ယူသည္။ ထို႔အ ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သၾကားတန္ ခ်ိန္တစ္သန္းေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ထားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၂၃ ရက္) အထိ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံခန္႔ တင္ပို႔ထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၂၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထား ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စာ ရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။