အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ၿမိဳ႕သား၊ ရြာသား ျငင္းခုံရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လေက်ာ္က ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အဆုိပါသတင္းေကာင္းမွာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသမား႐ုိးက် ခ်စ္ကြဲညားဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ေဈးကြက္ေနာက္လုိက္႐ုိက္ေသာေပၚ ပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားထက္ သမား႐ုိးက်မွေဖာက္ထြက္၍ အႏုပညာႏွင့္အတတ္ပညာကုိအဆင့္အတန္းရွိရွိေပါင္းစပ္ထားေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအားေပးမည့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္အမ်ားအျပားရွိေနသည္ဆုိေသာ သတင္းစကားျဖစ္၏။ အဆင့္အတန္းရွိေသာ႐ုပ္ ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္၍ အရင္းေက်ပါ့မလားဆုိေသာ စုိးရိမ္စိတ္ကုိေျဖေဖ်ာက္ေပးၿပီးအႏုပညာေျမာက္ေသာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိသာ႐ုိက္ပါက အားေပးမည့္ပရိသတ္အခုိင္အမာရွိေနေၾကာင္း ကုိ ‘ဥပါယ္တံမ်ဥ္’႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကသက္ေသျပခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏အဆင့္အတန္းျမင့္လာေစလုိပါက၊ တစ္ နည္းအားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစလုိပါက ယခင္က ကဲ့သုိ႔ ပရိသတ္လာရန္ေသခ်ာသည္ဆုိေသာ အတင္းကာေရာကလိထုိးကာရယ္ေမာေစေသာဟာသကားမ်ား၊ ပရိသတ္အာ႐ုံက်မႈ ေနာက္လုိက္၍ အလြယ္႐ုိက္ကူးေသာေပၚပင္ဇာတ္ကားမ်ား၊ သ႐ုပ္ ေဆာင္အားကုိးျဖင့္ ပရိသတ္ကုိေခၚေသာသမား႐ုိးက်ဇာတ္ကားမ်ား ကုိထားခဲ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အစား အဆင့္အတန္းရွိေသာ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ႐ုပ္ရွင္ထုတ္ကုန္မ်ားကို စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးစနစ္ကုိ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာစစ္အာဏာရွင္  အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အဆင့္အတန္းမွာလည္း အျခား က႑မ်ားနည္းတူနိမ့္ပါးခဲ့ပါသည္။ အႏုပညာထုတ္ကုန္မ်ား လြတ္လပ္ စြာဖန္တီးခြင့္မရဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသည္ ခက္ခက္ခဲခဲ႐ုန္းကန္ခဲ့ ရၿပီး သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အဆင့္အတန္း နိမ့္သြားျခင္း၏လက္သည္အျဖစ္ ေခတ္စနစ္ကုိသာလက္ညႇိဳးထုိးခဲ့ၾက ေသာအေျခအေနမွ၊ နည္းပညာႏွင့္ပံ့ပုိးမႈအားနည္းမႈကုိသာ အျပစ္ပုံခ်ခဲ့ ေသာအေျခအေနမွ ေပၚပင္ႏွင့္သမား႐ုိးက်ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိသာ ပရိ သတ္ကၾကည့္တတ္သည္ဟု  ပရိသတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့တြက္ေသာယူဆခ်က္ မ်ားကုိ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ စြန္႔ပယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္သာဇုန္တြင္ေနထုိင္ရာမွ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေဖာက္ထြက္ ျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အမွန္တြင္ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္မ်ားက သမား႐ုိးက်၊ ခ်စ္ကြဲညား ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကုိ စိတ္ကုန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက သတင္းစကားပါးခဲ့ေသာ္လည္း  အခ်ိဳ႕သာၾကားခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာၾကားဟန္မတူခဲ့ေပ။ ျပည္တြင္းထုတ္သမား ႐ုိးက်ဇာတ္ကားမ်ားကုိ စိတ္ကုန္လာေသာ ပရိသတ္မ်ားက ေဟာလိ၀ုဒ္၊ ေဘာလိ၀ုဒ္၊ ကုိရီးယား စေသာဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ သုံးေခြတစ္ေထာင္က်ပ္ျဖင့္ အလြယ္တကူ၀ယ္ရလာေသာအခါ မ်ားစြာ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာဗီဒီယုိႏွင့္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား ေရာင္းအားက်လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံျခားဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးအေခြဆုိင္မ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္လာသည္။ ထိုအခါ ပရိသတ္မ်ားက လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ဆႏၵကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး သိေစခဲ့ေသာ ေပါကားရပ္လႈပ္ရွွားမႈျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကုိ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။

ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားအခ်ိဳ႕မွာ ယခင္က ထက္အဆင့္အတန္းပုိမိုျမင့္မားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားဖန္တီးခဲ့၊ ဖန္တီးရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ယခင္ပုံစံခြက္ထဲမွာပင္သံသရာ လည္ေနခ့ဲသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ဒါ႐ုိက္တာခရစ္(စ)တီးနားခီႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ဇဏ္ခီတို႔၏ဖန္တီးမႈ ‘ဥပါယ္တံမ်ဥ္’မွာျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကုိ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ သမား႐ုိးက် ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ စိတ္ကုန္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ႐ုပ္ရွင္႐ုံသ႔ုိေျခဦးမလွည့္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားကုိ  ‘ဥပါယ္တံမ်ဥ္’က ျပန္ေခၚႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ လုိအပ္ေနသည့္ကြက္လပ္ကုိ ‘ဥပါယ္တံမ်ဥ္’က မီးေမာင္းထုိးျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္ကား၏ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ခီေမာင္ႏွံ၏ယခင္႐ုံတင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ‘မုျဒာရဲ႕ေခၚသံ’ ဇာတ္ကားပင္ ျပန္လည္႐ုံတင္ခြင့္ရၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါဇာတ္ကားႏွစ္ကား ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားကုိ အားေပးမည့္ပရိသတ္ အခုိင္အမာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ကုိ ႏုိင္ငံတကာကဲ့သုိ႔ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစ လုိပါက ေစတနာသက္သက္ျဖင့္မစြမ္းႏိုင္ဘဲ အတတ္ပညာပါရွိရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံတကာကုိ အမီလုိက္ႏုိင္ရန္ဆုိပါက ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာကုိျပည္တြင္း၌ သမား႐ုိးက်ေလ့လာသင္ယူျခင္းအျပင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္႐ုပ္ရွင္ အတတ္ပညာမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ႐ုပ္ရွင္အတတ္ပညာကုိ စနစ္တက်ေလ့လာသင္ ယူခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားကုိလက္ကမ္းႀကိဳဆုိႏိုင္ရမည္ျဖစ္သလုိ လူငယ္မ်ားကလည္း၀ါရင့္အႏုပညာရွင္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ၿမိဳ႕သား၊ ရြာသားဟုျငင္းခုံေနရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔၏အလုပ္ အေပၚတန္ဖုိးထား၍ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာဇာတ္ကားမ်ားကုိ အၿပိဳင္႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ဖန္တီးႏုိင္ေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အခ်ိန္သာျဖစ္ပါသည္။