ဂ်ပန္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၁ အဆင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီး ပ်က္စီးမႈအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၁ အဆင့္ရွိ အင္အားျပင္း ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ဂ်ပန္ ငလ်င္တိုင္းတာေရး ေအဂ်င္စီက ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳ၏ အေနာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ မွ်အကြာ အိုဟ္ဒါၿမိဳ႕အနီးကို ဗဟိုျပဳ၍ ေျမအနက္ ၁၂ ကီလိုမီတာခန္႔ကို ဦးတည္သည့္ ငလ်င္တစ္ခု ဧၿပီ ၉ ရက္ မနက္အေစာပိုင္းက လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ မရွိေသာ္လည္း လူ ၅ ဦး ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံ ကယ္ဆယ္ေရး ဌာနက ေၾကညာသည္။ ထို႔အျပင္ အိုဟ္ဒါရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝမႈ ပိုက္လုိင္းမ်ား က်ိဳးျပတ္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္းတို႔လည္း ေတြ႕ ႀကံဳခဲ့သည္။

ငလ်င္၏ဒဏ္ကို ဂ်ပန္၏ ရွင္တို ဘာသာေရးအတြက္ အေရးအပါဆံုး နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ အစ္ဇူမိုတြင္လည္း သက္ေရာက္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ထိုေဒသတြင္မူ အပ်က္အစီးမ်ား မျဖစ္ေပၚခဲ့ေခ်။ 

ငလ်င္အၿပီးတြင္ အိမ္ေျခ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။ ေဒသတြင္း၌ ေျပးဆြဲသည့္ ရထားလုိင္း အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဆိုင္းငံ့ထားလုိက္သည္။

ငလ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆူနာမီေရလိႈင္း အႏၱရာယ္ ႀကံဳႏုိင္ေျခ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: Business Insider