‘‘အခုအခ်ိန္ထိ ေနာင္တစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အတြင္း ၾကာျမင့္မယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္’’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးေပါင္းရန္ပုံေငြ (Joint Peace Fund) ၏ နည္းပညာပုိင္းအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွွဴး ေပါလ္အက္ဖ္ရန္းေဒါ့ဖ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ရည္ရြယ္ကာ  ဩစေၾတးလ်၊ က ေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ အီတ လီ၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္ ၁၁ ဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးေပါင္းရန္ပုံေငြ (Joint Peace Fund) ဟူ၍ စုဖြဲ႕ကာ လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္က စတင္၍ ေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့သည္။ JPF ၏ ၂ ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး JPF နည္း ပညာပုိင္းအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေပါလ္အက္ဖ္ရန္းေဒ့ါဖ္ကုိ 7Day Daily  သတင္းစာက သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ JPF ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ ရွင္းျပေပးပါဦး။

JPF (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးေပါင္း ရန္ပုံေငြ)ကုိ အလွဴရွင္အဖြဲ႕ေတြ ကေန ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ အလွဴရွင္ ၁၁ ဖြဲ႕ျဖစ္ပါ တယ္။ JPF ရဲ႕အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ပံ့ပုိးဖုိ႔ပါ။ ပ့့ံပုိးဖုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္သင့္၊ ပါ၀င္ထုိက္တဲ့အစုအ ဖြဲ႕ေတြအားလုံးပါ၀င္တဲ့ inclusive peace ကုိပံ့ပုိးမယ္ဆုိတဲ့ရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔တည္ေထာင္ထားတာ ပါ။ inclusive peace လုိ႔ေျပာတဲ့ ေနရာမွာ အစုိးရရွိမယ္၊ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြရွိမယ္။ ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအစု အဖြဲ႕ေတြရွိမယ္။ တျခားၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ဆုိၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္း ေတြရွိမယ္။ ေနာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အသီးအပြင့္ကုိခံ စားရမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကလူေတြရွိ မယ္။ အဲဒီလူေတြအကုန္လုံးပါ၀င္ တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပံ့ပုိးတာျဖစ္ပါ တယ္။ JPF ရဲ႕ရန္ပုံေငြေပးအပ္ တဲ့ပုံစံက demand-driven ပါ။ ရန္ပုံေငြလုိခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး လာ ေလွ်ာက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိလုပ္ ငန္းေတြမွာ ပံ့ပုိးခ်င္တယ္၊ ဒါေတြ ကုိ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးပါဆုိ တာမ်ိဳး။ ၿပီးလာေလွ်ာက္ၾက တယ္။ အဲဒီအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြအဆင္ေျပေအာင္ ပံ့ပုိးမႈျပဳ လုပ္ပါတယ္။ JPF လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အကုန္လုံးမွာ၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေတြမွာ ယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လု႔ိ ျမင္ပါတယ္။

JPF အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဘာ ေတြလုိအပ္ပါသလဲ။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ လာမယ့္ႏုိင္ငံေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္း ေတြေကာရွိပါသလား။ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေငြပမာဏဘယ္ ေလာက္ထည့္ရတယ္ဆုိတဲ့ သတ္ မွတ္ခ်က္ရွိလား။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ Donor အျဖစ္လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ဘယ္သူမွေတာ့ မရိွေသးဘူး။ ဒါ ေပမဲ့ ဘယ္သူ႔ကိုမဆုိ ႀကိဳဆုိပါ တယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ခုပဲ အလွဴရွင္ျဖစ္ဖုိ႔အနည္း ဆုံးေဒၚလာသုံးသန္း၊ တစ္ႏွစ္ကုိ တစ္သန္းေပးရပါမယ္။

JPF ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ အစုိးရနဲ႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာရွိပါသလား။

JPF က အစုိးရနဲ႔အနီးကပ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက JPFရဲ႕လုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းမႈမွာလည္း NCA(တစ္ႏုိင္ငံ လုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္)နဲ႔ Framework for Political Dialogue (ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္)ေပါ့။ အဲဒါေတြထဲမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ပဲ အ ေလးထားေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ JPF နဲ႔အစုိးရလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈဘယ္လုိမ်ိဳးအနီးကပ္ရွိလဲဆုိ ေတာ့ မေန႔ကတင္ JMC က ႏွစ္ စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့သုံးသပ္ခ်က္အစည္းအ ေ၀းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမနက္ (ဧၿပီ ၃ ရက္)မွာလည္း NRPC ကုိသြားခဲ့တယ္။ NRPC မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြကုိ ပံ့ပုိးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႔ေတြ႕တဲ့အစည္းအေ၀းကုိ တက္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့  UPDJC တို႔နဲ႔လည္း အနီး ကပ္ေဆာင္ရြက္တာရွိပါတယ္။

အစုိးရက ဦးေဆာင္ၿပီး JCB (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာရန္ပုံေငြ ညိႇ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးပူးတြဲအဖြဲ႕) ဆုိၿပီး ဖြဲ႕ထားတာရွိပါတယ္။ ဒီအ ဖြဲ႕နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနအထားကုိလည္း သိလုိပါ တယ္။

JCB စဖြဲ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ JPF က သြားၿပီးမိတ္ဆက္တာေတြရွိ တယ္။ JCB ကဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္လုိမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ မလဲ၊ JPF က ဘယ္လုိမ်ိဳးပံ့ပုိးရ မလဲ၊ အဲဒါကုိသြားၿပီးညိႇႏႈိင္းတာ ေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကက အစုိးရနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပးေနတဲ့ ဂရန္႔အႀကီးႀကီးေတြ NRPC တို႔၊ JMC တို႔အဲဒီဂရန္႔ေတြအကုန္လုံးဆိုရင္ ဒါ JCB မွာသြားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးသားေတြပါ။

အစုိးရေရာ၊ NCA လက္မွတ္ထုိး အဖြဲ႕ေရာ၊ မထုိးထားရေသးတဲ့ အဖြဲဲ႕ေရာပါ၀င္တဲ့ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ JCB အေပၚ JPF ရဲ႕သေဘာထား သိလုိပါတယ္။

JPF အေနနဲ႔ JCB ရဲ႕ မူ၀ါဒ ေအာက္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား JCB နဲ႔တိုက္ ႐ုိက္သက္ဆိုင္တာေတြကေတာ့ ေက်းဇူးျပဳၿပီး JCB ကုိတုိက္႐ုိက္ ေမးျမန္းပါ။

JCB စုဖြဲ႕မႈၿပီးတဲ့အခါမွာ JPF က ဘာေတြေထာက္ပံ့မႈေပးခဲ့ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုရန္ပုံေငြ ေပးတဲ့ထဲက NRPC တို႔၊ JMC တို႔ ေတြက JCB မွာ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၿပီးသားေတြပါ။

JPF က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈကုိ ငါးႏွစ္အ တြင္း ေဒၚလာသန္းတစ္ရာ ေလာက္ အသုံးျပဳဖုိ႔ကတိျပဳထား တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲၿပီး ၿပီလဲ။ ဘယ္က႑ေတြလဲ။

အခုအခ်ိန္ထိ ေနာင္တစ္ႏွစ္ ကေနသုံးႏွစ္အတြင္း ၾကာျမင့္ မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအတြက္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းကတိ က၀တ္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အဓိကရန္ပုံေငြေပးအပ္ တဲ့ ပ႐ုိဂရမ္သုံးခုရွိတယ္။ ပထမ တစ္ခုက ပဋိပကၡဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ မႈေပါ့။ ပဋိပကၡဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုိ႔ေျပာရင္ အဲဒီေအာက္မွာ JMC ရွိမယ္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြရွိ မယ္။ ေနာက္ၿပီးလူထုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ။ ဒုတိယ တစ္ခုက NCA ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္မွာေရာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြ၊ ညိႇႏႈိင္းပြဲေတြအဲဒါေတြ ကုိလည္း Dialogue and Negotiation ဆုိတဲ့ေအာက္ကေန ရန္ပုံ ေငြေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခု ကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ပါ၀င္မႈအား ေကာင္းေအာင္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ပံ့ပုိးမႈေပးပါတယ္။ပါ၀င္ မႈလုိ႔ေျပာရင္ အားလုံးပါပါတယ္။ အစုိးရပုိင္း၊ တပ္မေတာ္၊ႏုိင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ လူ ငယ္အဖြဲ႕ေတြ အားလုံးပါ၀င္ဖုိ႔ အတြက္ဆုိၿပီး ပံ့ပုိးမႈေပးပါတယ္။

ရန္ပုံေငြေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀တဲ့အခါ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ျဖန္႔ေ၀လဲ။ ဘယ္အ ဖြဲ႕အစည္းေတြ တာ၀န္ယူလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JPF က ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးမယ္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တည္ ေထာင္ထားတာပါ။ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက လာေလွ်ာက္တယ္ဆုိရင္  သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဘယ္လုိပံ့ပုိးလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပံ့ပုိး တယ္ဆုိရင္ ခုနက ေျပာထားတဲ့ ပ႐ုိဂရမ္သုံးခုနဲ႔ဘယ္လုိသြားၿပီး အက်ံဳး၀င္လဲ။ အဲဒီေအာက္မွာ ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံးေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မလဲ။ အဲဒါနဲ႔ခ်ိန္ထုိးၿပီးရန္ ပုံေငြေပးပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွ၊ ျပည္ပမွ ရယ္လုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ပ႐ုိဂရမ္ ေအာက္မွာ ဘယ္လုိမ်ိဳးအ ေကာင္းဆုံးလုပ္ႏုိင္မလဲ၊ အ ေကာင္းဆုံးလုပ္ႏုိင္မယ့္အဖြဲ႕ကုိ ရန္ပုံေငြေပးပါတယ္။ ရန္ပုံေငြ ေပးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြပါ။

JPF ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျပည္ တြင္းအဖြဲ႕အစည္းက ၉၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ျပည္ပက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိ ေတာ့ေပးတဲ့ေငြပမာဏက်ေတာ့ ေကာ။ ဥပမာ အခု ၂၂ သန္းကတိ က၀တ္ျပဳထားတယ္ ဆုိေတာ့ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ပအ ဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ ေပးခဲ့လဲ။

JPF က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပ့့ံပုိး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြ ကုိ ရန္ပုံေငြပံ့ပုိးရာမွာ ၇၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြကတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ထားၿပီး ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ျပည္ပအဖြဲ႕အ စည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးခဲ့တဲ့ျပည္ တြင္းအဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ဒီအဖြဲ႕အ စည္းေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြမွာ တကယ္သုံး၊ မသုံးဆုိတာ ဘယ္လုိမ်ိဳးစိစစ္လဲ။

ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရန္ပုံေငြပံ့ပုိးထားတဲ့အဖြဲ႕အ စည္း ၃၀ ေက်ာ္မွာရွိပါတယ္။ စီမံ ကိန္းအရာရွိေတြကေန ရန္ပံုေငြ ယူထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ႀကီးၾကပ္ ေပးပါတယ္။ ရန္ပုံေငြယူတဲ့အဖြဲ႕ တိုင္းက ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့အ ခ်ိန္ကစၿပီး သူတို႔အတြက္သတ္ မွတ္ေပးထားတဲ့ စီမံကိန္းအရာရွိ နဲ႔ေတာက္ေလွ်ာက္အနီးကပ္အ လုပ္လုပ္ေနရတာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈေတြကုိ အေသး စိတ္တစ္ခ်ိန္လုံး Follow up လုပ္ ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေျပာဆုိခ်က္ေတြ ရွိပါ တယ္။ JPF က ေငြေထာက္ပံ့တဲ့ အခါ အစုိးရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ တာထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႔လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြကုိ ေထာက္ပံ့တာပုိ မ်ားတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတာေတြက မွန္ပါသလား။ ဒီအေပၚရွင္းျပေပး ပါဦး။

အဲဒါမွားပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းအကုန္လုံးက ပံ့ပုိးတာျဖစ္ေပမယ့္ အစုိးရကေန ၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳထားတဲ့ NCA ကေနသြားတဲ့တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အဓိကပံ့ပုိး တာပါပဲ။ အစုိးရကေန အသိအ မွတ္ျပဳထားတဲ့ တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေၾကာင္း ေတြျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညိႇ ႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတို႔၊ ပင္လုံညီလာခံ တုိ႔ အဲဒါမ်ိဳးေတြကုိ အဓိကထား ပ့ံပုိးပါတယ္။ အစုိးရပုိင္းက ပုိက္ ဆံသုံးတာ တကယ့္ကုိေသေသ ခ်ာခ်ာေလးစနစ္တက်စိစိစစ္စစ္ နဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ၿပီးသုံးစြဲေနတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပးထားတာ ထက္ကုိ သူတို႔သုံးတာေႏွးေန တယ္။ အစပိုင္းမွာ ေျပာခဲ့သလုိ ေပါ့။ JPF က တျခားအဖြဲ႕အစည္း ေတြက လာၿပီးေတာ့ရန္ပံုေငြလုိ ခ်င္တယ္။ ဒီဟာကုိ ဒီမွာသုံးပါ မယ္ဆုိၿပီး လာေတာင္းမွ ေပးရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုဆုိရင္ အစုိးရဘက္က ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဆီကုိ ရန္ပုံေငြမေတာင္း တာ နည္းနည္းၾကာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကေတာင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသး တယ္။ JPF ရဲ႕ပထမဆုံးရန္ပုံေငြ ေပးအပ္မႈက ပထမပင္လုံ ဩ ဂုတ္ ၂၀၁၆ မွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ႐ံုးေတြမွာ အႀကံေပးေတြ ငွားဖုိ႔ဆုိၿပီး JPF  ကုိေတာင္းခံတာမ်ိဳးပါတယ္။JPF  က သူတို႔အႀကံေပးေတြငွားတဲ့ေန ရာမွာ ရန္ပုံေငြေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိ ပါတယ္။

JPF မွာ ဒီလုိစုဖြဲ႕ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့အခါရန္ပုံ ေငြပုိထည့္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ (သုိ႔မ ဟုတ္) ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဩဇာလႊြမ္းမုိး သက္ေရာက္မႈရွိလား။ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္လဲသိလုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ JPF မွာရန္ပုံ ေငြဘုတ္အဖြဲ႕ဆုိၿပီးရွိတယ္။ အဲဒီ ရန္ပုံေငြဘုတ္အဖြဲ႕က အလွဴရွင္ ႏုိင္ငံအားလုံးက သံအမတ္တစ္ ေယာက္စီနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတာပါ။ ၿပီး ရင္ တစ္လတစ္ခါဘုတ္အဖြဲ႕အ စည္းအေ၀းဆုိၿပီးလုပ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ အကုန္လုံးရဲ႕ပါ၀င္မႈ က တန္းတူညီမွ်ပါပဲ။ နည္းပညာ အစုအဖြဲ႕ကေန ဒီအဖြဲ႕အစည္းကုိ ရန္ပုံေငြေပးသင့္ပါတယ္ဆုိလို႔ရွိ ရင္ သူတို႔က အကုန္ထုိင္ေဆြးေႏြး ၿပီး အကုန္လုံးကသာတူညီမွ် ဘုတ္လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ဘယ္သူက ေတာ့ ပုိက္ဆံပုိထည့္လုိ႔ဆုိၿပီး၊ ဘယ္သူ႔ကုိမေပးရဘူးဆုိၿပီး လုပ္ လုိ႔မရဘူး။ အဲဒီလုိမရွိပါဘူး။ ၿပီး ေတာ့ JPF ကုိ တည္ေထာင္ထား တဲ့ Founding Documents ေတြ မွာလည္း ဘယ္လုိမ်ိဳးအခ်က္အ လက္နဲ႔ကုိက္ညီရင္ ရန္ပုံေငြေပး မယ္ဆုိၿပီးသတ္မွတ္ၿပီးသား။ အဲ ဒါက အလွဴရွင္ေတြအကုန္လုံးက စုေပါင္းၿပီးခ်မွတ္ထားတဲ့သေဘာ တူညီခ်က္ေပါ့။ အဲဒီလုိဆုိရင္ ေတာ့ ဘယ္သူကမွ ရန္ပုံေငြအ မ်ားႀကီးေပးထားလုိ႔ဆုိၿပီး လႊမ္းမုိး လုိ႔မရပါဘူး။

JPF အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေတြလုပ္တဲ့အခါဘယ္လုိအခက္ အခဲေတြႀကံဳရလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြကုိ ေကာ ဘာအႀကံျပဳလုိလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ အကုန္လုံးမွာ အၿမဲတမ္းအ တက္အက်ဆုိတာရွိပါတယ္။ ဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တကယ့္ကုိ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းျပင္းနဲ႔ အားေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ ေတြရွိတယ္။ သိပ္ၿပီးအလုပ္မျဖစ္ တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးရွိတယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လည္း အဲဒီ လုိပါပဲ။ JPF အေနနဲ႔လည္း အ လားတူပဲ၊ အဲဒီလုိအခက္အခဲမ်ိဳး ေတြႀကံဳရပါတယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ဆုိရင္  အမ်ားပါ၀င္ႏုိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာ အကုန္လုံး ပါ၀င္ေတာ့မွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္တယ္။ မၾကာ ေသးခင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေျပာသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္း မွာပါတယ္။ စုေပါင္းအားေပါ့။ စုေပါင္းအားလုိ႔ေျပာတယ္ဆုိရင္ အကုန္လုံးပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဖန္ တီးေပးထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ အကုန္ လုံးပါ၀င္ႏုိင္မွပဲ စုေပါင္းအင္အား ဆုိတာ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အနာဂတ္က ဘယ္လုိမ်ိဳးရွိမယ္ဆုိ တာကုိ တကယ့္ကိုရွင္းရွင္းလင္း လင္းသိေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိပါ တယ္။ ဒါမွလူေတြက ငါတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းအနာဂတ္ကုိ ဘယ္လုိ ၀ုိင္းၿပီးပုံေဖာ္ၾကမလဲဆုိတာ ၀ုိင္း စဥ္းစားလုိ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ လူထုအတြက္သတင္းအ ခ်က္အလက္ထင္သာျမင္သာရွိ ေအာင္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖစ္ ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ စု ေပါင္းအင္အားလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရွိရင္ လူူငယ္ေတြကိုေကာ ေနာင္က်ရင္  ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေမြးထုတ္မွာလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြ ဘယ္လိုျမႇင့္ တင္မွာလဲ ဒီလိုမ်ိဳးခ်မွတ္တဲ့ဟာ မ်ိဳးေတြေပါ့။ ဒါေတြက ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ အကုန္ လံုးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ အလက္ျဖစ္တယ္။ ဒီအေပၚမွာအ စဥ္တစိုက္လုပ္သြားဖို႔လုိုတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး ေဆာင္တဲ့အစိုးရ တာ၀န္မယူခင္ နဲ႔ အစိုးရတာ၀န္ယူၿပီးအေနအ ထားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ အျမင္ သေဘာထားသိလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္က ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔လာ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔  ဒီေမးခြန္းအေပၚ အႀကံမျပဳလိုပါ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုရင္ အ ရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေန အခု ခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ က ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ ရြက္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ အစိုးရေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အ ဖြဲ႕ေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာႀကိဳးစား ေနတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အလွဴရွင္ ေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုၿပီး ေထာက္ပံ့ တယ္။ ဒါေပမဲ့အခုခ်ိန္ထိျပႆနာ ေတြျဖစ္ေနဆဲ  အေျခအေနဆို ေတာ့ ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းတာ၀န္ရွိသူအေနနဲ႔ ဘယ္ လိုျမင္လဲ။

ကြၽန္ေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးမွာအလုပ္ လုပ္ဖူးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိ တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆို တာကလည္း ကြၽန္ေတာ့္အေတြ႕ အႀကံဳအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္အ ႐ႈပ္ေထြးဆံုး၊ အခက္ခဲဆံုးေတြထဲ က တစ္ခုလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံက အရမ္းကိုကြဲျပားျခား နားတဲ့အရာေတြ ရထားတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေတြ  အမ်ိဳးမ်ိဳးေနထိုင္ၾကတယ္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြ မတူၾက ဘူး။ အဲဒါအျပင္အစိုးရအေနနဲ႔ လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့တည္ေထာင္ တဲ့ပံုစံမ်ိဳးကို လုပ္ေနရေတာ့ အ ကုန္လံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ေန ရတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ခက္ခဲ တဲ့ကိစၥေတြ၊ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ဟာေတြ ေတာ့ရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ဒါေတြကိုပဲ ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ရမွာေပါ့။ တစ္ေန႔ ၿပီးတစ္ေန႔ သြားတဲ့အခါထင္သာ ျမင္သာရွိခ်င္မွရွိမယ္။ နိစၥဓူ၀ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ေနတယ္၊ ညႇိ ႏိႈင္းမႈေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုေတာ့  တျဖည္းျဖည္း ၿပီးသြားတဲ့ဟာ ေတြေပါ့။ ေနာက္ျပန္ၾကည့္တဲ့အ  ခါရလဒ္ကိုေတြ႕ရမွာပါ။ အခု ကေတာ့ ေန႔တစ္ေန႔ခ်င္းစီကိုပဲ နည္းနည္းစီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲလုပ္ေနရမွာ ပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနတာထက္ စာရင္ ထုိင္ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးေန တာ၊ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာေနတာပုိၿပီး ေကာင္းပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာေၾကာင့္ အ က်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊အဖြဲ႕ အစည္းေတြရွိေနလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတဲ့ လူေတြအ ေၾကာင္းကို မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေနအ က်ိဳးရရွိေနတဲ့လူေတြ  အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္က အက်ိဳးရရွိခဲ့သူ ေတြဆိုတာျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူ ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပါ့။ အ မ်ားစုေပါ့။ အမ်ားစုကၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကေန အသီးအပြင့္ေတြခံစား ေနရမွာပါ။

ေစာေစာက ေမးဖို႔က်န္ေနတာကို ျဖည့္စြက္ေမးလိုပါတယ္။ အခုထိ ေဒၚလာ ၂၂ သန္းသံုးစြဲမႈမွာဆို ေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ JPF ၀န္ထမ္း ေတြရဲ႕ လစာေငြေတြပါလား။

၂၂သန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိို ပံ့ပိုး ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ကို ေပးအပ္တဲ့ပမာဏပါ။ ၀န္ ထမ္းေတြအတြက္ သံုးစြဲမႈမပါဘူး။   

တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတာရွိတယ္။  ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက ၀န္ ထမ္းေတြရဲ႕ လစာရရွိမႈနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အစုိးရကို အခြန္မေဆာင္ ၾကတဲ့ကိစၥကိုေပါ့။ JPF  အေနနဲ႔ ေကာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  အစိုးရနဲ႔ ဘယ္လိုညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တာ ရွိလဲ။

 ဒီ JPF က UNOPS ရဲ႕  ေအာက္ကေန စနစ္တစ္ခုနဲ႔သြား တဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ UNOPS မွာ အစိုးရနဲ႔ ဌာေနသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီေအာက္ မွာရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အ ခြန္ေငြ ေပးေဆာင္မႈမွာလည္း အ စိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီမႈရွိထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ JPF ရဲ႕၀န္ထမ္းအင္အားဘယ္ ေလာက္ရွိလဲ၊ တစ္ႏွစ္အတြက္ ဒီ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာေပးေ ခ်မႈ အတြက္ဘယ္ေလာက္ အသံုးျပဳ လဲဆိုတာသိလိုပါတယ္။
JPF ကိုျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ  အေတြ႕အႀကံဳရွိ၊ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါ တယ္။ လစာေပးအပ္ရာမွာလည္း  JPF အတြက္လိုအပ္တဲ့အရည္  အခ်င္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈအရသက္ ဆိုင္ရာႏုိင္ငံေတြက ေစ်းကြက္ထဲ မွာေပးအပ္တဲ့လစာႏႈန္းထားေတြ နဲ႔ တြက္ခ်က္ခန္႔အပ္ထားပါ တယ္။

JPF ကေထာက္ပ့ံေငြေပး တဲ့အ ဖြဲ႕ေတြထဲမွာ NCA လက္မွတ္ မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔  အစိုး ရနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ပုဂၢိဳလ္ တခ်ိဳ႕က ဒါဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ ခက္ေအာင္လုပ္ေနတာလားဆို ၿပီး ယူဆေနၾကတာရွိတယ္။ ဒီအ ေပၚျပန္ရွင္းျပေပးပါဦး။

JPF က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီ ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ဒီ မွာရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းအားလံုးကို ပ့ံပိုးမႈျပဳပါ တယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးဆိုု တဲ့ေနရာမွာ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတြက NCA ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕အ စည္းေတြျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ အစည္းေတြကက်ေတာ့ Bilate-ral Agreement ပဲထုိးထားတဲ့အ ဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြက်ေတာ့  ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ညႇိႏိႈင္းဖို႔ဆိုၿပီးေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ တယ္။ JPF ကေတာ့ အကုန္လံုး ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္တဲ့လူေတြ အားလံုး ပါ၀င္ရမယ္ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္  အကုန္လံုး ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ ပါတယ္။

ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုတာရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။

လာေမးေပးတာ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။