ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အႀကီးအကဲ ဇူကာဘက္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္

 ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုး ျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာ မႈတြင္ ထြက္ဆိုခ်က္မေပးမီ တစ္ ရက္၌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စီအီးအို မာ့ခ္ ဇူကာဘက္က ကန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မည္ဟု လႊတ္ေတာ္အရာရွိႏွစ္ဦး က ေျပာသည္။


ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသည္ ဧၿပီ ၉ ရက္ ညေနအထိ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ဇူကာဘက္ ထြက္ ဆိုခ်က္ေပးရမည့္ ေကာ္မတီမ်ား မွ အမတ္အခ်ိဳ႕လည္း ေတြ႕ဆံုမႈ တြင္ ပါဝင္မည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာမထားေသာ ေတြ႕ဆံုမႈ အေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ လႊတ္ေတာ္အရာရွိမ်ားက ေျပာ သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက လည္း ယင္းကိစၥအေပၚ မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ဇူကာဘက္သည္ အေမရိ ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ တရား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးကာ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ေရွ႕ ေမွာက္၌ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား အ မ်ားစုပါဝင္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူ ၈၇ သန္း၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ ပင္ခံအဖြဲ႕ Cambridge Analyticaထံသို႔ မေလ်ာ္ကန္ေသာ နည္း လမ္းျဖင့္ မွ်ေဝခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ျပစ္တင္ေဝ ဖန္ခံေနရသည္။

ထိခိုက္ခဲ့ေသာ အသံုးျပဳသူ မ်ားသုိ႔ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ စတင္ အသိေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေျပာသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ မ်ား ေပါက္ၾကားမႈတြင္ တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဇူကာဘက္က ဝန္ခံ ၿပီး ၎တည္ေထာင္ေသာ ကုမၸဏီကို ဦးေဆာင္ရန္ မိမိသည္ အ ေကာင္းဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနဆဲဟု ေျပာၾကားထားသည္။

—Ref: Reuters