ဟန္ေဂရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာေအာ္ဘန္ တတိယရာထူးသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရ

ဧၿပီ ၈ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ လက္ယာယိမ္း ဟန္ေဂရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာေအာ္ဘန္သည္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ဗစ္တာေအာ္ ဘန္ (၅၄)ႏွစ္သည္ တတိယ ရာထူူးသက္တမ္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၎၏ Fidesz ပါတီသည္ ပါလီမန္၌ အမတ္ေန ရာ သံုးပံုႏွစ္ပံု ဆက္လက္ရရွိခဲ့ သည္။

မဲ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရတြက္ ၿပီးစီးခဲ့ရာ Fidesz ပါတီက မဲ ထက္ဝက္နီးပါး အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း ဟန္ေဂရီအမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ ပြဲ႐ံုးက ေျပာသည္။

ဗစ္တာေအာ္ဘန္သည္ ေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားကို ဆန္႔ က်င္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ၿပီး ဥေရာပတြင္ ယင္းျပႆနာႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ သေဘာထားတင္းမာသူ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရျခင္း က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ႏွင့္ ဟန္ေဂ ရီကို ကာကြယ္ရန္ ဟန္ေဂရီျပည္ သူမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးစြမ္း ေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္ ညက ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေျပာၾကား ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေအာ္ဘန္က ေျပာသည္။

မဲထြက္ေပးသူ ၆၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔ စံခ်ိန္တင္ရွိခဲ့သည့္ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအားလံုး ေရတြက္ၿပီးစီးခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီ ေဂ်ာ့ဘစ္ခ္ပါတီက မဲ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ၊ ဆုိရွယ္ လစ္ဝါဒီမ်ားက ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ တတိယ၊ ဟန္ေဂရီအစိမ္း ေရာင္ပါတီက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၳရရွိခဲ့သည္။

‘‘ေဂ်ာ့ဘစ္ခ္ပါတီရဲ႕ ရည္ မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြ အႏုိင္ရဖို႔နဲ႔ အစိုးရထဲမွာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ တြန္းအား ေပးေရးဟာ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ပါ ဘူး။ Fidesz ပါတီက ထပ္ၿပီး ေတာ့ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေဂ်ာ့ ဘစ္ခ္ပါတီ သဘာပတိဂါဘာဗို နာက ေျပာသည္။

‘‘ျဖစ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တာဝန္ရွိတယ္ လို႔ ယူဆၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါ တယ္’’ဟု ဆုိရွယ္လစ္ပါတီဥကၠ႒ ဂူလာမိုလ္နာက ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ထြက္ ေပၚၿပီးေနာက္ ဂါဘာဗိုနာႏွင့္ ဂူလာဗိုလ္နာတုိ႔သည္ လက္ရွိ တာဝန္မ်ားမွ အသီးသီးႏုတ္ထြက္ ခဲ့သည္။              —Ref: BBC