ႏ်ဴလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ကတိျပဳေၾကာင္း အေမရိကန္ေျပာ

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္ သီးေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ၿပံဳယမ္းအစိုးရ အေနျဖင့္ ႏ်ဴလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း ေရး ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။


အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကို ရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ ရွိသူမ်ားသည္ တတိယတစ္ႏုိင္ငံ တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ အဆုိပါ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ေျမာက္ရန္ အႀကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္း ေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ အေမရိ ကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ထိပ္ သီးေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေမလတြင္ က်င္းပမည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ္ လည္း ေတြ႕ဆံုမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေန ရာအေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို မူ မသိရေသးေပ။

ႏ်ဴလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္ကိုရီး ယားအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပံဳယမ္းအစိုးရအေန ျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသုိ႔ တုိက္ ႐ိုက္ကတိျပဳျခင္းသည္ ပထမဆံုး ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴလက္နက္ ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပံဳယမ္းအစိုးရႏွင့္ ဝါရွင္တန္ အစိုးရအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုမည့္သတင္း ေပၚ ထြက္လာျခင္းက လူအမ်ားစုကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရက အေမရိကန္ႏွင့္ ထိပ္ သီးေတြ႕ဆံုမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမရွိေသး ေပ။

ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ မတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အဓိကမဟာမိတ္ ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ကာ သမၼတစီက်င္းပင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ၂၀၁၁ ၌ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္က တည္းက ၎၏ ပထမဆံုး ျပည္ပ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ႏွင့္ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုမႈမတုိင္ မီ ဧၿပီေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမ ရိကန္ၾကား တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးပြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ၾကား ဝင္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ေတာင္ ကိုရီးယားက အဓိကအခန္းက႑ မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

—Ref: BBC