ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေပးေလ်ာ္

 ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအ တြက္ ေတာင္သူ ၂၁ ဦးအား ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္စီက နစ္နာ ေၾကး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။


ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဗလသိဒၶိ ရပ္ကြက္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း မ်ား အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာ၌ ေတာင္သူ ၁၈ ဦး၏ သစ္ေတာေျမ ၄၆ ဒသမ ၈၅ ဧက အတြက္ နစ္နာေၾကးက်ပ္ ၄၆၈ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕ နယ္ ျမန္မာစည္းလုံးဟိုတယ္ ေတာင္ဘက္ ရာဇသဂၤဟလမ္း ႏွင့္ ဟိုတယ္ပတ္လမ္းသို႔ ဆက္ သြယ္ေသာ ကြက္ကရစ္လမ္းေျမ တြင္ ေတာင္သူ သုံးဦး၏ လယ္ ေျမ ၁ ဒသမ ၉၃ ဧကအတြက္ နစ္ နာေၾကးက်ပ္ ၃၈ သိန္းေက်ာ္ကို သတ္မွတ္ဧက အေပၚမူတည္၍ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေပး အပ္ခဲ့သည္။

အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳ ခ်က္မ်ားအရ လယ္ေျမတစ္ဧက က်ပ္ ၁၅ သိန္းႏႈန္းႏွင့္ ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားကို သတ္မွတ္အ မ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္ကာ က်ပ္၁၀ သိန္းမွ စတင္သတ္မွတ္ေပး ေလ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ (၂) ဦးမင္းသူက ဆုိသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းခံရၿပီး တကယ္ကို နစ္နာတဲ့ေတာင္သူေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မူလည္း ရွိၿပီးသားပါ။ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နစ္နာတဲ့ေတာင္သူေတြအတြက္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ဖဲြ႕ ၿပီးေတာ့မွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ’’ဟု ဦးမင္း သူက ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမအတြက္ နစ္ နာေၾကးေပးရန္ ယခင္ႏွစ္ဘတ္ ဂ်က္တြင္ အစုိးရထံမွ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရရွိၿပီး ယခုႏွစ္ အတြက္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ သာ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

လာမယ့္ႏွစ္ဆုိရင္ ဘတ္ ဂ်က္ထဲမွာ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး ေတာ့မွ သိန္းေပါင္းငါးေထာင္ ေလာက္ လယ္ယာေျမေထာက္ပံ့ ေၾကးေပးဖို႔ လ်ာထားပါတယ္’’ ဟု ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ ေရး ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ က အေျခအေနအရ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္သိမ္းဆည္းခံရၿပီး ယခုျပ႒ာန္းထား ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္ လဲြေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒါေပမဲ့ ဘာပဲေျပာေျပာ အစိုးရဆိုတာ ေကာင္းေမြ၊ ဆုိး ေမြဆက္ခံရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေပၚမွာ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းေနပါတယ္’’ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ယခင္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ ဆုံးပတ္က သစ္ေတာေျမ ၃၈ ဧကေက်ာ္အတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္သိန္း ၄၀၀ ခန္႔ကို ေတာင္သူ ၁၄ ဦးအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယခင္သစ္ေတာ စိုက္ ပ်ဳိးေျမ ၆၉၉ ဒသမ ၆၇ ဧကအ တြက္ နစ္နာေၾကးက်ပ္  ၇၃၃ သန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီပိုင္အျဖစ္ အ သုံးျပဳေသာ ယခင္သစ္ေတာ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၂၀၂ ဒသမ ၆၀ အတြက္ နစ္နာေၾကးက်ပ္ ၂၁၂ သန္း ေပးအပ္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္းေျမ ၉၀၂ဒသမ ၂၇ ဧကအတြက္ နစ္နာ ေၾကး က်ပ္ ၉၄၅ သန္းကို ေတာင္သူ ၃၈၂ ဦးအား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ သည္။ 

More in Business Section