ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရေရာင္းမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္း ၁,၀၀၀ေက်ာ္ ဝယ္ယူရန္ လူႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ေလွ်ာက္ထား

 ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ေရာင္းခ်မည့္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဝယ္ယူရန္ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း    ျပည္သူ႔အိမ္ရာ ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးညီညီက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ရာမ်ားသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕ သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ အင္းဝအိမ္ရာ၊ ေကာင္းစံသာအိမ္ရာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇနအိမ္ရာအပိုင္း(၁)၊ (၂)၊ ကေနာင္အိမ္ရာ၊သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကီးပြားေရးအိမ္ရာ၊   လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာ၊    ထီးလိႈင္အိမ္ရာ၊  ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Shop Houseမ်ားႏွင့္   ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေပါက္ကံအိမ္ရာတို႔ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ ေစာင္ က်ပ္တစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္
အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနကို  ကိုးကား၍ ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ ကေတာ့ သႀကၤန္ၿပီးမွ ျပန္လည္ စိစစ္လို႔ရမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေဖာင္ေတြကို ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္အ  လိုက္ ျပန္လည္စုစည္းေနၿပီ။ ၿပီး ရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို ေပးသင့္ တယ္၊ မေပးသင့္ဘူးဆိုတာ စည္း ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ ညီျခင္းရွိ၊ မရွိ ထပ္မံစိစစ္ေရြး ထုတ္သြားမယ္’’ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လည္းျဖစ္သူ ဦးညီညီကဆုိသည္။

အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တြင္ အမ်ားျပည္သူ၊ ဝန္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစားႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ဟူ၍ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္(သို႔မဟုတ္)ေျမပိုင္ဆုိင္မႈမရွိ ေၾကာင္း လက္ရွိေနထုိင္သည့္ၿမိဳ႕ နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ခံခ်က္ပါ  ရွိရမည္ဟု အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘စိစစ္ၿပီးတဲ့ အထဲကမွ မိ သားစုမ်ားတဲ့သူေတြနဲ႔ မိသားစု နည္းတဲ့သူေတြကို ျပန္ခ်ိန္မယ္။ အခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ မ်ားေန ေသးရင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြအား လံုးေရွ႕ မဲႏိႈက္သင့္ ႏိႈက္ရပါမယ္’’ ဟု ဦးညီညီက ရွင္းျပသည္။

တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ေရာင္း ခ်မည့္ အိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူလိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၂၃)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု တြင္ တစ္ဦးသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္ရာေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစုပ်မ္းမွ်လစဥ္ဝင္ေငြသည္ က်ပ္သံုးသိန္းမွ ၁၂ သိန္းအထိ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းတန္ဖိုးကို တစ္ႀကိမ္တည္း အေက်ေပးသြင္း မႈ၊ ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ အမ်ားဆံုး ၁၅ ႏွစ္ေပးေခ်သည့္ စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ သူ႔အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ က ေျပာသည္။

အဆိုပါတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီးစီးပါက ေရာင္း၍ရသည့္ ေငြပမာဏအေပၚ မူတည္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညီ ညီက ေျပာၾကားသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ အိမ္ရာမ်ားကို အေျခခံ ျပည္သူမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ ရာအေနျဖင့္ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္။