ရန္ကုန္အတြက္ ေရပုစၧာ

ဂ်ိဳးျဖဴေရစစ္ကန္ ဝန္းက်င္ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

ရန္ကုန္ေရ သန္႔၊ မသန္႔ ဂယက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျဖန္႔ျဖဴးေပး ေနေသာ ေသာက္သံုးေရ သန္႔ရွင္း မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာမီရက္ပိုင္း အတြင္း ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ိဳးျဖဴေရမ်ား တြင္ မစင္ပါဝင္ေနသည္ဟူေသာ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း ၏ ေျပာစကားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျဖန္႔ေဝသည့္ေရသာ အဓိက အသံုးျပဳေနသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေပၚေန လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ကို ထိတ္လန္႔ေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ စိုးရိမ္ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျဖန္႔ေဝ ေနသည့္ ေသာက္သံုးေရ၏ သန္႔ ရွင္းမႈအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။

  ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ ေမာင္ဝင္းက ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုကို အေျခခံေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ ဟု ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂ်ိဳးျဖဴေရ တြင္ မစင္ပါဝင္မႈမရွိေၾကာင္း အ ခ်က္အလက္ အကိုးအကားမ်ား ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စည္ပင္က ျဖန္႔ေဝ သည့္ ေသာက္သံုးေရအေပၚ မည္ မွ် ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါသလဲဆုိ ေသာ ေမးခြန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူထုၾကား ပဲ့တင္ထပ္ေနခဲ့သည္။

‘‘စည္ပင္ေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရင္ကတည္းက သံုးရတာစိတ္ ထဲမသန္႔ဘူး။ အဓိကက ေသာက္ ေရအျဖစ္သံုးဖို႔ကိုေပါ့ေနာ္’’ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ေန အိမ္ရွင္မေဒၚေဌးျမင့္က ၎၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ဖြင့္ဟသည္။

‘‘ေရထဲမွာ တစ္ခါတေလ အ မိႈက္ေတြပါလာတတ္ေတာ့ သံသ ယပိုျဖစ္ေစတယ္ေလ’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ရန္ကုန္လူထု၏ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနစဥ္ စိမ္း လန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရနမူနာေကာက္ ယူ၍ အရည္အေသြးစစ္ေဆးတုိင္း တာသည့္ သုေတသနစစ္တမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပထမစစ္တမ္းသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ လိႈင္၊ သာေကတ၊ တာေမြႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရနမူနာရွစ္ခုကိုမတ္လဆန္းက စမ္းသပ္ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေတာင္ ဥကၠလာပ (၉)ရပ္ကြက္တြင္ ေတြ႕ ရေသာ ေရနမူနာကလြဲ၍ က်န္ေရ နမူနာမ်ားအားလံုးသည္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး အီကိုလိုင္ပိုး (မစင္ပိုး)ကိုမူ မည္သည့္ေရနမူနာမ်ားတြင္မွ မေတြ႕ရွိရဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္တြင္ ေနအိမ္ မ်ားမွ လက္ရွိသံုးစြဲေနေသာ ေရ မ်ားကိုသာ ေကာက္ယူစစ္ေဆးခဲ့ ေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ေပးေဝေနသည့္ ေရရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ိဳးျဖဴေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ကမၻာေအးေရကူး ေရတြန္းစက္႐ံုတုိ႔မွ ေရနမူနာမ်ား ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္းေရနမူနာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူကိုအႏၲ ရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိ တုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေရနမူနာေလးခုတုိ႔ကို ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ ေဆးရာ ပင္မျဖစ္ေသာ ဂ်ိဳးျဖဴေရ ေလွာင္ကန္ႏွင့္ ကမၻာေအးေရကူး ေရတြန္းစက္႐ံုတုိ႔ရွိ ေရနမူနာမ်ား တြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္အ နည္းငယ္ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း လူကိုအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသန ျပဳသူမ်ားက ဆုိသည္။

‘‘ေနအိမ္ေတြက ေရမွာက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီတယ္။ ဂ်ိဳးျဖဴကန္ေရကေတာ့ သတ္မွတ္ ခ်က္ထက္နည္းနည္းျမင့္တယ္’’ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအသင္းမွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာနီတာႏြယ္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္ေၾကာင့္ စည္ပင္မွ ျဖန္႔ျဖဴး သည့္ေရကုိ သံုးစြဲေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား စိတ္သက္သာရာရေစခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ေစ ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျဖန္႔ေဝေသာေရကို သံုးေရအျဖစ္သာ လက္ခံသံုးစြဲႏုိင္ေသးၿပီး ၿမိဳ႕ေနလူထုက ေသာက္သံုးရန္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အစိုးရကပိုက္လုိင္းက ေရကို ေသာက္သံုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ျဖန္႔ေဝတဲ့ေရကို ေသာက္သံုးႏုိင္ေလာက္တဲ့အထိ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္’’ဟု စင္ကာပူ ႏုိင္ငံရွိ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခု တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒၚသီတာ ေဆြက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ပိုးမႊားကင္းစင္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီ ၫြတ္ေသာ ေသာက္သံုးေရျဖစ္ေစရန္ ေပးေဝသည့္ ေသာက္သံုးေရအား ကလိုရင္းခတ္ျခင္းကို ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္၌ စတင္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကလိုရင္းခတ္ သည့္ စက္ငါးခုျဖင့္ ဂ်ိဳးျဖဴေရ ေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေလွာ္ကားေရ ေလွာင္ကန္တုိ႔မွ ေရမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ္လည္း ကလိုရင္းခတ္ ၿပီးသားေရကို ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕သို႔ သာ ေပးေဝႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးသိန္းက ဆုိသည္။

ကလိုရင္းခတ္ရန္ က်န္ရွိေန သည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ သဃၤန္းကြၽန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ အစရွိေသာ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ကလို ရင္းခတ္စက္ငါးခု ထပ္မံတပ္ဆင္ ၍ ကလိုရင္းခတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ တြင္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕ လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကလိုရင္းအျပည့္အဝခတ္ၿပီးသား ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ဦးမ်ိဳး သိန္းက ရွင္းျပသည္။


သႀကၤန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစားေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးသို႔ ကလိုရင္းခတ္ထားသည့္ေရကို ျဖန္႔ေဝႏုိင္ျခင္းမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေရသံုး စြဲသူအမ်ားစုသည္ ေသာက္ေရအ ျဖစ္ သံုးစြဲရန္ စိုးရိမ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘စိတ္ကမသန္႔ေတာ့ ေသာက္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ က်ိဳေသာက္တယ္’’ဟု ေဒၚေဌးျမင့္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရဘယ္လိုေပးေဝေနလဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္း ေနထုိင္သူမ်ားကို ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ငမိုးရိပ္၊ ေလွာ္ကား၊ ဖူးႀကီး စသည့္ေရေလွာင္ကန္မ်ားမွ ေရေပးေဝ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ေလွာ္ကား၊ ဖူးႀကီး ႏွင့္ ငမိုးရိပ္ေရေလွာင္ကန္တုိ႔မွ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ ၁၈၅ သန္း၊ ေကာ္မတီပိုင္ေရတြင္းမ်ားမွ ဂါလန္ သန္း ၂၀ ႏွင့္ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ ၂၀၅ သန္းႏႈန္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔ ေပးေဝေနသည္။

ထိုသို႔ ေရဂါလန္ ၂၀၅ သန္း ျဖန္႔ေဝေပးေနေသာ္လည္း ယင္း ေရပမာဏသည္ ရန္ကုန္တစ္တိုင္း လံုးအေနျဖင့္ လံုေလာက္ေအာင္ လႊမ္းၿခံဳေပးေဝႏုိင္ျခင္းမရွိေသး ေပ။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ (၅,၁၆၀,၅၁၂)ဦးရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ ၂၀၅ သန္း ေပးေဝေနျခင္းေၾကာင့္ ေရျဖန္႔ေဝမႈႏႈန္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ပါက တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ သံုးစြဲမႈ ၃၉ ဂါလန္ႏႈန္းရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒလ၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ၊ လိႈင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ဆင္ ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေပးမည့္ ပိုက္လိုင္းေရရရွိရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေန ရဆဲျဖစ္သည္။

‘‘အဝီစိေရဆိုေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ အဝတ္ေလွ်ာ္လည္း မျဖဴ ဘူး။ သံုးရင္လည္း ေရညႇိဖတ္ေတြနဲ႔ သံုးရတာ အဆင္မေျပဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ဆီလည္း ဂ်ိဳးျဖဴေရလို ေပးရင္ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္’’ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ပင္လံုေဈး အနီးေန ေဒၚသန္းသန္းဝင္းက ဆုိသည္။

ထိုသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေရမလံုေလာက္မႈျပႆနာ မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္ ေရလံု ေလာက္စြာရရွိေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္္ မတီ (ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာန)ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း ၁၀၀ ထပ္မံေပးေဝႏုိင္မည့္ ကုကၠိဳဝျမစ္ ေရတင္စီမံကိန္းႏွင့္ လဂြန္းျပင္စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေပးေဝႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ေရမရရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေပးေဝႏုိင္မည္ဟု ဦးမ်ိဳးသိန္းက ဆုိသည္။

လဂြန္းျပင္ ေရေပးေဝေရး စီမံကိိန္းသည္ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမွ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါပံု၊ သီလဝါစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းတို႔သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္သန္း ၄၀ ေပးေဝႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုကၠိဳဝျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၄ တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိ ေရမရရွိေသးသည့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးအ ျပင္ ေရလိုအပ္ခ်က္ က်န္ရွိေန ေသးေသာ ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕ နယ္၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ စမ္း ေခ်ာင္း၊ ကမာရြတ္၊ ဗဟန္း၊ ဒဂံု ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ အစရွိ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္သန္း ၆၀ ေပးေဝႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေနာင္လည္း ဆက္တုိက္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ က ျပင္ဆင္ေနတာရွိပါတယ္။ ေနာက္ ရန္ကုန္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ျမစ္ေတြကေန ေရခ်ိဳရႏိုင္မယ့္ေန ရာေတြကို ေလ့လာခ်က္လုပ္ေန တာေတြရွိပါတယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးသိန္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ေရေလာက္ပါရဲ႕လား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရသံုးစြဲမႈသည္ သာမန္ရက္မ်ား၌ ပံုမွန္ပမာဏအတုိင္းသာ ရွိေသာ္လည္း သႀကၤန္ကာလတြင္ သံုးစြဲမႈ ပိုမ်ား ေလ့ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေစာင့္ၾကည့္ သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သႀကၤန္ကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူထံျဖန္႔ေဝသည့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို အလြန္အကြၽံေဆာ့ကစားျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိေရေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားႏုိင္သည့္ ေရပမာဏအရ သႀကၤန္ကာလအတြက္ ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာရွိသည္ဟု ဦးမ်ိဳးသိန္းက ဆုိသည္။

‘‘သႀကၤန္အတြက္က ေရကိုကန္ေတြမွာ သိုေလွာင္တဲ့အပိုင္းဆို ကန္မွာ ေရအလံုအေလာက္ရွိတယ္။ ျဖန္႔ေဝတဲ့အပိုင္းအေနနဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အလံုအ ေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ သိပ္ၿပီး ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းကို ပူစရာမရွိပါ ဘူး။ သႀကၤန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အလံုအေလာက္ေပးႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအ ေနျဖင့္ လက္ရွိေရေပးေဝမႈတြင္ အခက္အခဲမရိွဘဲ ေရမရရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ ပို၍႐ုန္းကန္ေနရသည္။

၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အ ေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေပၚေန လူဦးေရသည္ ၅ ဒသမ ၂ သန္းရွိရာ ၂၀၄၀ တြင္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ တိုးပြားလာမႈႏွင့္အတူ ေရလိုအပ္ခ်က္ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ ျဖစ္လာမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၀ မတုိင္မီကာလမ်ားက ေရေလွာင္ကန္မ်ား၌ ေရအလံုအေလာက္ စုေဆာင္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ သႀကၤန္ရက္အတြင္း ေရကစားရန္ ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရေပးေဝႏုိင္ရန္ ပူပန္ခဲ့ရသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ ေရ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးသိန္းက ဆုိသည္။ သႀကၤန္ေန႔ရက္မ်ားသည္ ေရရွားပါးမႈ အမ်ားဆုံုး ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ေႏြရာသီတြင္ ေရာက္ရွိေန ျခင္းက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီကို ပုိ၍အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ယင္းအခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဦးမ်ိဳးသိန္းကေျပာသည္။ ေရေလွာင္ကန္မ်ားထဲတြင္ ေႏြရာသီမတုိင္မီကတည္းက ေရအလံုအေလာက္သို ေလွာင္ထားႏိုင္ျခင္း၊ ေရတြန္းစက္မ်ားကို လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ႀကံ႕ခိုင္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ထားႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲမရွိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္လမ္းအင္းလ်ားကန္ေပါင္မွအပ အင္းလ်ားကန္ေရွ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ ပတ္လမ္းတုိ႔တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ခြင့္မျပဳျခင္းက သႀကၤန္မ႑ပ္ မ်ား၏ ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ် မည့္အေပၚ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေစသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ ၃၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားရာ အင္းလ်ားကန္ေရ ကို ျပည္လမ္းရွိ မ႑ပ္ ၁၀ ခုခန္႔ကသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္၍ က်န္ မ႑ပ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူထံ ျဖန္႔ေဝေနသည့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားထဲမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား အသံုးျပဳမည့္ ေရပမာဏကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ၿပီး ေရေပးေဝမႈအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိဟု ယံုၾကည္ရသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရကစားခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

‘‘တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက မ႑ပ္ ၉၅ ခုအထိေတာင္ ခြင့္ျပဳဖို႔ လ်ာထားတာေလ။ အဲဒီ ၉၅ ခု ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေရေပး ေဝမႈ မထိခိုက္ေစဘူးလို႔ စစ္ေဆးလက္ခံထားၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုမ႑ပ္အေရအတြက္ေလာက္ နဲ႔ဆုိ ပိုၿပီးေတာင္ စိုးရိမ္စရာမရွိ ႏိုင္ဘူးေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိေလ သည္။