အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ အတည္မျပဳမီ လုပ္ငန္းခြင္ခံစားခြင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိဟုဆုိ

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ခံစားခြင့္မ်ား ေလွ်ာ့ခ် ျခင္းႏွင့္ ယခင္သတ္မွတ္ႏႈန္းထား တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၃,၆၀၀ မရ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈ၊လက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(MICS)  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏွင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားအသစ္ အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား မေပးျခင္းႏွင့္ အ လုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိလွ်င္ ကူညီေျဖရွင္းရန္ MICS က အနည္းဆုံး လုပ္ခလ စာဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ အကူအညီေပးေရး ေကာ္မတီဖဲြ႕ စည္း၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ ဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္အကူ အညီေပးေရးေကာ္မတီကို မတ္လက ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒ သႀကီးတြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းၿပီး ေနာက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စက္႐ုံႏွစ္႐ုံတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ အနည္းဆုံးလုပ္ခက်ပ္ ၃,၆၀၀ မရေသးသည့္ တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ အ ျခားစက္႐ုံႏွစ္႐ုံမွ အနည္းဆုံးအ ခေၾကးေငြႏႈန္းထား အသစ္အ တည္မျပဳမီ အလုပ္သမားမ်ား အား ေပးထားသည့္ ခံစားခြင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေနသည့္တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရထားေၾကာင္း ဦးသက္ႏွင္း ေအာင္က ဆုိသည္။

‘‘တုိင္ၾကားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ တဲ့ေနရာကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အမႈတဲြတည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုပ္ေနပါ တယ္။ ၿပီးရင္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖဲြ႕ဆီ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထပ္ ဆင့္အေၾကာင္းၾကားတုိင္တန္း သြားမယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးမွ တုိင္ၾကားခ်က္ မ်ား လက္ခံရရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမွ တုိင္ၾကားမႈမရွိေသး ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဌာနကိုေတာ့ တရား၀င္တုိင္ၾကားတာ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ဒီ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မသိရ ေသးဘူး။ ဌာနကိုဆက္သြယ္တုိင္ ၾကားလာရင္ ဥပေဒအတုိင္းအ ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ’’ ဟု အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပ ေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီသည္ အလုပ္သမားတစ္ ဦး၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္က ဆုံးျဖတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ယခုအခ်ိန္ထိ အတည္ျပဳ ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ အနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအသစ္ ကို သတ္မွတ္က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္း မရွိ ေသးေပ။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားအသစ္ အတည္ျပဳရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး အ ျမန္ဆုံးသတ္မွတ္ေပးရန္ အလုပ္ သမား အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုထားသည္။