သတၱမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူ

သတၱမတန္းေအာင္ျမင္ ၿပီးသူမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားက  သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူ ေနသည္ဟု အႏုပညာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

အႏုပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပန္တ်ာ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု ဘာသာရပ္မ်ားကို ပညာ သင္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ သင္ၾကားေပးမည့္ အျပင္ အေျခခံပညာအ႒မတန္း၊ နဝမတန္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေပမ်ားကို ပူးတြဲသင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္သည္။

‘‘႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏု ပညာေတြ ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒါေတြကို လက္ဆင့္ ကမ္းသယ္ယူမယ့္ လူငယ္မ်ဳိး ဆက္ေတြလည္း ျပန္႔ပြားေစခ်င္ တယ္။ အႏုပညာမ်ဳိး႐ိုးရွိလို႔ လာ တက္ၾကသူေတြရွိသလို ကုိယ္ တိုင္က ဝါသနာအရမ္းထံုလို႔ လာ တက္ၾကတယ္။ အတန္းပညာ လည္း တြဲတက္လို႔ရတယ္။ ၁၀ တန္းလည္း ဒီကဝင္ေျဖလို႔ရ ေအာင္ သင္ေပးပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ အေျခ ခံပညာ အလယ္တန္း (သတၱမ တန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက တက္ ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အႏုပညာဦး စီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးမ်ားတြင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေနာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အႏုပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း (ရန္ကုန္)ကို အမွတ္ (၁၃၀) ကမၻာေအးဘုရားလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၌ ၂၀ × ၂၂ လမ္းၾကား၊ ၆၆ လမ္း နန္း ေရွ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။