ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၀၀၀ေက်ာ္အား ဆရာအတတ္စာေပးစာယူ သင္တန္းေပးမည္

ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ၂၈,၀၀၀ေက်ာ္အား မူလတန္းဆရာအတတ္စာေပးစာယူ (မစယ) အနီးကပ္ပို႔ခ်သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၅ရက္ကစတင္ကာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ဆရာ ျဖစ္လက္မွတ္မရွိေသးသည့္ မူလ တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၄၄၅ ဦးရွိရာ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို စနစ္တက်သင္ျပႏိုင္မည့္ မူလတန္းျပဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေရး အဆိုပါ စာေပးစာယူသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ၎က ဆိုသည္။

‘‘ေန႔စားလေပးဆရာ၊ ဆရာ မေတြ ခန္႔လိုက္ေတာ့ သူတို႔က ဆရာျဖစ္သင္တန္းလက္မွတ္မရွိ ဘူးျဖစ္ေနတာ။ အေျခခံပညာဦး စီးဌာနရဲ႕ စာရင္းအရ ဆရာျဖစ္ လက္မွတ္ မရွိေသးတဲ့သူ ၂၈,၀၀၀ေက်ာ္ကို သင္တန္းေပး တာေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ေန႕စာ လေပး ဆရာ၊ ဆရာမေတြေပါ့။  တျခားပညာေရး  ေကာလိပ္ဆင္း ေတြကေတာ့ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္ ေတြ ရွိၿပီးသားပါ’’ ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

မူလတန္းဆရာအတတ္ စာ ေပးစာယူ အနီးကပ္ပို႔ခ်သင္တန္း ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္ ၂၃ ခုတြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္မွ ၈ရက္အ ထိ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ ေမလ၁၀ရက္ အထိသင္တန္းထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္သူ မ်ားသည္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုုင္အတြင္း မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕တန္းျပေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေန႔စားလေပးဆရာ၊ ဆရာ မေတြကို ဘြဲ႕ရရင္ ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖနဲ႔ စိစစ္ၿပီးတာနဲ႔တန္းခန္႔တာ။ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမၿပီးေသးေတာ့ သင္ၾကားေရး အခက္အခဲကေတာ့ရွိတယ္’’ဟု အလက(၂)မိတီၳလာမွ အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။  

အေျခခံပညာက႑တြင္  ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္အရ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားကို ေန႔စားလေပးမႈ လတန္းျပမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့ သည္။

ေန႔စားလေပးဆရာ၊ဆရာမ  မ်ားသည္ ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္ မႈမရွိ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ ယူတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ပညာအ ရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားမႈကို ျပည့္၀စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ က က်င္းပေသာပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္တင္ သြင္းသည့္ စာတမ္းတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေန႔စားလေပးမူလတန္းျပ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္အသက္ (၄၀)ႏွစ္ေအာက္ ပါရဂူဘြဲ႕ရမ်ား၊ (၃၅)ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္မဟာဘြဲ႕ရမ်ား၊ (၃၀)ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ၀ိဇၨာ၊သိပၸံဘြဲ႕ရမ်ားကိုေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆး၍ခန္႔ထားကာ ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးဆံုးပါက ေန႔စားလေပးမႈလတန္းျပမွ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမူလတန္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။ စာေပးစာယူ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက လုပ္သက္တန္း စီဇယားအရ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားသည္။