ေလလံတင္သစ္မ်ားကို နယ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳ၊ သယ္ယူလိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေလ လံတင္ေရာင္းခ်သည့္ မည္သည့္ သစ္ကိုမဆို နယ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးက ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန မ်ားမွ ဖမ္းဆီးရရွိေသာ သစ္မ်ား ကို ခ႐ိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပၿပီး သစ္တန္ခ်ိန္အရ ခ႐ုိင္က ေလလံတင္ေရာင္းခ်သည္။

ေလလံတင္ေရာင္းခ်သည့္ ကြၽန္း၊ ပိေတာက္၊ တမလန္း၊ သင္း၀င္သစ္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္ နယ္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္တို႔မွအပ အျခားၿမိဳ႕နယ္အားလံုး၊ကယားျပည္နယ္တြင္ ဖားေဆာင္း၊ မယ္စဲ့၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျမ၀တီ၊ဖာပြန္၊ လိႈင္းဘြဲ႕၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ေကာ့ကရိတ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ငဖဲ၊ မင္းဘူး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပင္ဦးလြင္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရး၊ သထံု၊ မုဒံု၊ သံျဖဴဇရပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္မွအပ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတစ္ခုလံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတစ္ခုလံုး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဘိုကေလး၊ ဖ်ာပံု၊ လပြတၱာတို႔ကို သယ္ယူခြင့္ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သစ္လုပ္ငန္းမွေရာင္းခ်ေသာ ျပည္တြင္းေလလံသစ္မ်ားကို ယခင္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ သယ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့ ၿပီး အထူးသစ္မာမ်ားျဖစ္ေသာ ကြၽန္း၊ ပိေတာက္၊ တမလန္း၊ သင္း၀င္သစ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ဧရိ ယာမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကန္႔သတ္ေနရာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္သစ္မာမ်ားေတြ႕ရွိေန သျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔ကလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားကို ခြင့္မျပဳဟု ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္သစ္ ထုတ္ေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ေလလံသစ္မ်ားကို ျမန္မာ သစ္ထုတ္ေရးက အမ်ားဆံုးေလလံဆြဲေသာ္လည္း ျမန္မာသစ္ထုတ္ေရးမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မယူေသာသစ္မ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေလလံရရွိေၾကာင္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးျမင့္ေအးက ေျပာသည္။

‘‘ျပည္တြင္းသစ္မာေစ်းက တစ္တန္ကို သိန္း ၃၀၊ ၄၀  ျဖစ္ေန ေတာ့ သစ္ေတြတရားမ၀င္ေရာင္း ၀ယ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အခုလို ထိန္းခ်ဳပ္တာ ႏုိင္ငံျခားကို တရား မ၀င္ထြက္မွာစိုးလို႔ပါ’’ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

 သစ္ေလလံေအာင္သူက သစ္သယ္ယူလိုေသာၿမိဳ႕နယ္ကို ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သစ္ ေတာဦးစီးဌာနက ေမွ်ာစာထုတ္ေပးမွသာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳၿမိဳ႕နယ္ ထက္ေက်ာ္လြန္သယ္ေဆာင္ပါက တရားမ၀င္နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ အေရးယူခံရႏုိင္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မတင္ျပဘဲ သစ္မ်ားသယ္ေဆာင္ပါက သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းသစ္ကိုအျမင့္ဆံုးပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူကာ သစ္တန္ခ်ိန္အလိုက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။