ခြင္ေပ်ာက္သြားသည့္ႏိုင္ငံ

တစ္ရက္က လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာပိုဒ္တိုေလးတစ္ခု တင္လိုက္မိသည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေန က်ဆင္းသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခြင္(ေခၚ) လူတစ္စုအတြက္ အခြင့္ထူးမ်ား ရရွိျခင္းမရွိေတာ့သည့္ စီးပြားေရး မလုပ္တတ္ေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔သြား ျခင္းျဖစ္သည္’’ ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ပါေသာ စာတစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏လူမႈကြန္ရက္ထဲတြင္ သူငယ္ ခ်င္းလူရာဂဏန္းသာရွိၿပီး တင္ လိုက္ေသာ Post ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆယ္ဂဏန္းသာ အားေပးမႈရရွိ ေသာ္လည္း ထုိစာပိုဒ္တင္လိုက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း လူေထာင္ခ်ီထပ္ ဆင့္ Share လုပ္သည္ကို တအံ့ တၾသသတိထားမိလိုက္သည္။ အ မ်ားစုက ထိုစာပိုဒ္ကို ေထာက္ခံ ၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕သူမ်ားက NLD အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံုညံ့ဖ်င္းမႈ ေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းသည္ ဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

တကယ္တမ္း ျမန္မာျပည္ရွိ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစသည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္မွ အာဏာ သိမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(ေခၚ)နဝတအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆို ရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဖ်က္ သိမ္းၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္က စတင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးႏွင့္အတူ အာဏာရွိ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ခင္မင္မႈ၊ ပတ္သက္ ရာပတ္သက္ေၾကာင္းျဖင့္ မည္သူ မွ မရႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္ မ်ားကိုရရွိလာသည့္ ခ႐ိုနီ (ယခုအ ေခၚ တုိင္ကြန္း)လူတန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က နဝတအစိုးရ၏အဓိကဦးတည္ ခ်က္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး၏ ပုန္ကန္ထႂကြမႈမ်ားကို ျဖစ္သည့္ နည္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္ႏွိမ္နင္းေနရခ်ိန္ျဖစ္ သျဖင့္ ရွိသည့္ အာဏာစက္ကို အစြမ္းကုန္သံုးကာ အေၾကာက္ တရားမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရခ်ိန္ တြင္ ထိုအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္း သင္းခြင္႐ိုက္ (အခြင့္ထူးရယူ)ကာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း က်ိက်ိတက္ခ်မ္း သာသြားသူမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚလာေတာ့သည္။ အာဏာမ်ားမ်ား ရွိသူႏွင့္ မ်ားမ်ားရင္းႏွီးသူသည္၊ ခြင္မ်ားမ်ားရၿပီး အာဏာအသင့္ အတင့္ရွိသူႏွင့္ ရင္းႏွီးသူသည္ ခြင္  အသင့္အသင့္ စသည္ျဖင့္ အာဏာစက္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈအတုိင္းအတာ ေပၚမူတည္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္အႀကီး၊ အလတ္၊ အေသးမ်ား ေပၚလာၾကသည္။ ႏုိင္ငံပိုင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ႐ံုးေနရာ၊ ပန္းၿခံ၊ ကေလးကစားကြင္းကအစ လယ္ေျမအ ဆံုး သခ်ႋဳင္းေျမပါမက်န္ သိမ္းယူ ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ ေစ်းဆုိင္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားစြာရရွိခဲ့သည္။

မူကိုမတည္၊ လူကိုတည္ခဲ့တဲ့ေခတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တြင္ အႏုိင္ရရွိလာသည့္ NLD အစိုးရမတိုင္ခင္ေခတ္အထိ စီးပြား ေရးစနစ္သည္ မူဝါဒမ်ားခိုင္ခိုင္မာ မာမရွိဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သူမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမ်ား ရရွိေရးကို ဦးတည္ခဲ့သည္။ ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးဟု နာမည္တပ္ ထားေသာ္လည္း လူတုိင္း လြတ္ လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရ ခဲ့ဘဲ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၊ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕မွ လက္ ဝါးႀကီးအုပ္ထားကာ လူတိုင္းယွဥ္ ၿပိဳင္ခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ သည္။

ထုိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ အာ ဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အာဏာ လက္လႊတ္လိုက္ရေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္ ကို မွီ၍ အခြင့္ထူးခံခဲ့ေသာ သူမ်ား အားလံုးလည္း ထုိအာဏာပိုင္ကဲ့ သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရေလ့ရွိခဲ့သည္။

မိုးခါးေရဝိုင္းေသာက္ရတဲ့ေခတ္

ထိုအခ်ိန္က ႐ိုး႐ိုးသားသား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားပင္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲတြင္ လိုက္ ပါခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ ရာ တင္သြင္းလာေသာ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္တင္ျပလို ေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတို႔မွ ႀကိဳတင္ခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ သြယ္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံ သျဖင့္ အျခားမသမာသူ စီးပြားေရး သမားမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပူး ေပါင္းၿပီး ပစၥည္းတန္ဖိုးကို အဆမ တန္ေလွ်ာ့ျပၿပီး တင္သြင္းလာ ေသာအခါ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈမရွိေတာ့ဘဲ အမ်ားနည္းတူ လိုက္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းကာ စီးပြားမပ်က္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း ေျပာဖူးသည္။ ထုိအဂတိလိုက္စား မႈမ်ားကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ က ဖိဖိစီးစီးအေရးယူမေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသာအခါ ျမန္မာျပည္၏စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မသမာမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈေပၚတြင္ မူတည္ ၿပီး ရပ္တည္လာရေတာ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ား စုတို႔သည္ လုပ္ငန္းရပ္တည္ဖို႔ ရန္ႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ အာဏာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဖို႔ရန္ လုိအပ္လာ ေၾကာင္း သိရွိလာၾကၿပီး နီးစပ္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွာေဖြေပါင္း သင္းၿပီး အမ်ားနည္းတူ အခြင့္အ ေရးမ်ားကို အရယူလာခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးေလာကတစ္ ခုလံုးနီးပါးသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ယူ ေရးထက္ အာဏာရွိသူႏွင့္ေပါင္း သင္းၿပီး အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိေရးကို အေလးထားခဲ့သည္။

မမွ်တတဲ့ ကြက္က်ားစီးပြားေရး

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္ဝန္ ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိမႈကို မ်ားစြာမွ အေျခခံသည္။ ထုိသို႔ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းေစ်းကြက္ကို ႏုိင္ ငံတကာေရာက္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရင္း အလုပ္ အကိုင္၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အျခားအခြင့္ အလမ္းမ်ား ပြင့္လင္းလာၿပီး ႏုိင္ငံ ပါ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္သည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္  ယွဥ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနအထိ ေအာင္ျမင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအကူအညီ ႏွင့္ ႀကီးထြားလာေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အခြင့္ထူး မ်ားရရွိ၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ကာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အရည္အ ခ်င္းမ်ိဳး မရွိသေလာက္ နည္းပါး ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွေန၍ ႏိုင္ငံတ ကာသို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေန ေသာ ျမန္မာဘဏ္မ်ားတစ္ခုမွ မရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအိမ္ၿခံေျမ ေလာကတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးမွ မရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံတ ကာတြင္ ေစ်းအေရာင္းဆုိင္ကြန္ ရက္မ်ား မျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံ တကာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းမ်ား မေျပးဆြဲႏုိင္ျခင္း မ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းမႈကို ျပသေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ေနေနသာ သာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကိုပင္ ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံကာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္စိုးရိမ္ၿပီး နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ၏အကူအညီကို ရယူကာ ဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ခိုင္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တားျမစ္ထားခဲ့ ၾကသည္။

ခြင္ေပ်ာက္သြားသည့္တိုင္းျပည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတစ္ ရပ္ေပၚထြန္းလာေသာအခါ အဓိ က႐ိုက္ခတ္မႈခံလိုက္ရေသာသူ မ်ားသည္ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စား မႈကို တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ အစိုးရသစ္လက္ ေအာက္တြင္ အဂတိမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲျဖင့္ ႐ုတ္ျခည္း ရပ္တန္႔သြားေတာ့သည္။ ဝန္ႀကီး ဌာနအမ်ားစုသည္လည္း ယခင္က ခြင္လို႔ေခၚသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ား စြာကို ခြဲေဝရယူသည့္ လုပ္ကြက္ မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ရပ္တန္႔ သြားသျဖင့္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို မွီၿပီး လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားလည္း ရပ္တန္႔သြား ခဲ့ရသည္။ ထုိရပ္တန္႔သြားမႈႏွင့္အ တူ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တခ်ိဳ႕လည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ စီး ပြားေရးက်ဆင္းသြားေတာ့သည္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး က်ဆင္းသြားျခင္းမ ဟုတ္ဘဲ ခြင္ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ တတ္မကိုင္တတ္ျဖစ္ကာ ရပ္တန္႔ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ေရတို၊ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ခြင္အစား အျခားမွန္ကန္သည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ားကို အမွန္တကယ္တုိက္ ဖ်က္ၿပီး တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရး အျမန္ဦးေမာ့လာေစဖို႔ အေလး ထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါ သည္။ ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)