ျပည္ပသို႔ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ ေမွ်ာ္မွန္းပမာဏျပည့္မီ

ျပည္ပသို႔ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းေမွ်ာ္မွန္း ပမာဏျပည့္မီခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။ 


ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံ ၄၀ ေက်ာ္သို႔ တင္ပို႔ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၇၁၁ ဒသမ ၇၁၇ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြရဲ႕ တာ၀န္သိမႈေၾကာင့္ ပါ။ ငါးေတြကို ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေစ်းႏႈန္းတင္ျပၿပီး ပို႕တဲ့အခါပို႕ ကုန္ပမာဏ ျပည့္မီသြားတာပါ။ ေနာက္ပိုင္း ေဒၚလာသန္း၈၀၀၊ သန္း ၁,၀၀၀ အထိ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားသြားမွာပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ တိုးသြားမွာပါ’’ ဟု ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။ 

ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ပိုမိုတိုးျမင့္ လာရန္ ငါးကန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေမြးျမဴ ျခင္း၊ နည္းစနစ္တက် ေမြးျမဴ ျခင္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

‘‘ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ကို ျပည္ပတင္ပို႕မႈ ေမွ်ာ္မွန္းပမာဏ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာငါးႏွစ္၊  ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ေမွ်ာ္ မွန္းပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ကတစ္ခါနဲ႕တစ္ခါေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ေဒၚလာသန္း ၆၀၀နီးပါးတင္ပို႕ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကေရထြက္ပစၥည္းကို ျပည္ပ ကပိုၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လာတယ္ ဆိုတာထက္ပိုၿပီး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့လို႔ပါ’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။ 

ျပည္ပသို႔ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္း တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၄၈၂ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၅၀၂သန္း ေက်ာ္၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ေဒၚလာ ၆၅၂သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးအတြင္း ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အ စိုးရက ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းဇုန္မ်ား  အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းျပည္ပတင္ပို႕ မႈ ပမာဏမ်ားျပားလာႏုိင္သည္ ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္း ထားသည္။