လာမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းေမးမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးေျပာ

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီး ထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ၂၀၁၉ တကၠသုိလ္ ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာကို အလြတ္က်က္မွတ္မႈကို အားေပး သည့္ ေမးခြန္းပံုစံအစား စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမး ခြန္းပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း ဒုတိယႏွစ္အတြင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို သင္ ႐ိုးသစ္မေျပာင္းလဲဘဲ လက္ရွိ သင္႐ိုးအတိုင္း သင္ၾကားမည္ျဖစ္ ၿပီး စာေမးပြဲေမးခြန္းကိုသာ စဥ္း စားေတြးေခၚမႈ  ဦးစားေပးသည့္ ေမးခြန္းပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၈ ကစကာ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံ အနည္း ငယ္ ေျပာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ႏုိင္မႈ  အားျပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပိုမိုထည့္သြင္းျခင္း ျဖင့္ ေမးခြန္း၏ အႏွစ္သာရ ျမင့္ မားလာႏုိင္သည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ တြင္ ႀကိဳတင္ေၾကညာခဲ့သည္။

မတ္လက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းတြင္ အနည္း ငယ္ စတင္ေျပာင္းလဲၿပီး အေျခ ခံအားနည္းသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အခက္ေတြ႕ခဲ့ရ သည္ဟု အဂၤလိပ္စာ ဆရာအခ်ဳိ႕ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္း က နမူနာေပါ့။ ေမးခြန္းတစ္ခုလံုး ေျပာင္းတာမဟုတ္ဘဲ ဂုဏ္ထူး မွတ္စစ္ထုတ္မယ့္ အက္ေဆးနဲ႔ ေပးစာပိုင္းကို ကေလးေတြ စဥ္း စားေရးႏုိင္ေအာင္ ေမးထားတာ မ်ဳိးေပါ့။ ေနာက္ႏွစ္လည္း ဒီလို ေမးခြန္းပံုစံေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုယ္တိုင္က ေက်ာင္းသားကို ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ပံုစံေတြ ေျပာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသင္ ႐ူပေဗဒ ဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္က တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ ေမးခြန္းတစ္စံုစီ ထုတ္သည္။ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ကစကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေမးခြန္းတစ္စံု သာ ထုတ္၍ စစ္ေဆးသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ေမးခြန္း ပံုစံ ေျပာင္းလဲမႈမရွိခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ သည္။