အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိ

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားတြင္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြက်ပ္ ၄,၈၀၀ ကို အသိ အမွတ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းႏႈန္းထားအတိုင္းအတည္ျပဳ က်င့္သံုးရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိ ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ဳိးသား ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕က ေျပာ သည္။

သမၼတက ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာ၌ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၄,၈၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးျမႇင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အမ်ဳိး သားေကာ္မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို အဆင္မေျပဘူးထင္ရင္ ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ပါဆိုၿပီး ၫႊန္ၾကားလို႔ရ တယ္။ အခုကေတာ့ အဲဒီအရိပ္ အေယာင္လည္း မျမင္ဘူး။ ၄,၈၀၀ က်ပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာသြားေတာ့ အမ်ဳိးသားေကာ္ မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းအ တည္ျပဳဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ ၿပီေပါ့။ ဒီလထဲမွာ အတည္ျပဳခ်က္ ထြက္လာမယ္လို႔ ထင္တယ္’’ဟု အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္ မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္ မတီ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၀င္  ဦးေနာ္ေအာင္က  ေျပာသည္။ ဦး၀င္းျမင့္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔ အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား က်ပ္ ၄,၈၀၀ သည္ အ နည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီ က မတ္လက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပထားေသာ ႏႈန္းထားလည္း ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားကို သမၼတက ၎၏ မိန္႔ခြန္း တြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳခ်က္ ေပးၿပီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ဳိးသား ေကာ္မတီက က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာမွသာစတင္အ သက္၀င္မည္ဟု ယင္းအမ်ဳိးသား ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘သူ (သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္)က ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေတြကို ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ခနဲ႔ ဘယ္လိုခ်ိန္ ဆတိုးျမႇင့္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ရွင္း လင္းေျပာသြားတာလို႔ နားလည္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၄,၈၀၀ က်ပ္က ေသခ်ာၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ေပမယ့္၊ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ မျပဳမခ်င္းေတာ့ ကိုယ္တို႔လည္း အတည္မယူႏိုင္ေသးဘူး’’ဟု အ နည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီ မွ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ၂၀၁၅ က တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအမႈ ထမ္းလစာကုိ  ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အရာထမ္းလစာအား ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္၍ အမႈထမ္းတစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလစာ သည္ က်ပ္၁၂၀,၀၀၀ မွ ၁၄၄,၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး  အရာထမ္းတစ္ဦး၏ အမ်ားဆံုးလစာ သည္   က်ပ္   ၅၀၀,၀၀၀   မွ ၅၅၀,၀၀၀ သို႔   တိုးျမႇင့္မည္ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လစာစတင္တိုးေပးမည့္ကာလကိုမူ သမၼတက ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။