ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္၏ သမိုင္းတစ္ကြက္

ဓာတ္ပုံ−ေအာင္ခုိင္

စစ္၏  ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပသထားသည့္  အ ေဆာက္အအံုတစ္ လံုးအတြင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္း စာဆရာမ်ား စုေ၀းေနသည္။

အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဦး သန္႔အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢအ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာေန  သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ အေဆာက္အ  အံုျပင္ပရင္ျပင္အတြင္းရွိ က်ဆံုး စစ္သည္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္က်ဆံုး စစ္သည္မ်ား၏ အမည္နာမမ်ား ကို ေရးထိုးထားသည့္ တံတိုင္းမ်ား  ကို ၾကည့္႐ႈေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္စစ္ပြဲ၏ အနိ  ႒ာ႐ံုမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသတိရေစ ရန္ ျပသထားသည့္ အဆိုပါေနရာ မွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဘူဆန္ၿမိဳ႕ရွိ UN Memorial  Cemetery ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ World Journalist Conference သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ေပါင္း ၅၀မွ ဂ်ာနယ္လစ္ ၇၀ ဦး သည္ UN Memorial  Cemetery သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရ ရွိခဲ့သည္။ UN Memorial Cemetery မွာကိုရီးယားျပည္သူ မ်ားသာမက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားသြား ေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာမႈမ်ား သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ဟူသည္မွာ ေကာင္းက်ိဳးမေပး၊ ဆိုးက်ိဳးကို သာေပးေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္းေန သည့္ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ သည္။

၁၉၅၀ ဇြန္လမွစ၍ သံုးႏွစ္ ခန္႔ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုရီး ယားစစ္ပြဲအတြင္း လူဦးေရ ႏွစ္ သန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ သည္။ ထိုအျပင္ စစ္၏ အက်ိဳး ဆက္ေၾကာင့္လည္း ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ လက္ရွိကာလအထိတစ္ခုတည္း  ေသာ Divided Country (ႏွစ္ပိုင္း  ကြဲေနေသာတိုင္းျပည္)တစ္ခုျဖစ္ ဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အ ၿပီးကာလမ်ားတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအ သီးသီးမွာ ကိုလိုနီဘ၀မွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း မႈမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနသကဲ့သို႔ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္အေျခအေန မွာလည္း အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ၾကား အားၿပိဳင္ရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔ လက္နက္ ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္တြင္ ၃၈မ်ဥ္းၿပိဳင္ကို ေရးဆြဲ  သတ္မွတ္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုု ဗီယက္တပ္နီေတာ္တို႔ ကသေဘာ တူညီခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္ ေတာင္ပိုင္းအစိုးရကို အေမရိကန္က ေနာက္ခံေပးထား ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းကိုမူ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔က ပ့ံပိုးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ဇြန္လ ၂၅ရက္ တြင္ ႀကိဳတင္စစ္ေၾကညာျခင္းမရွိ ဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားတပ္မ်ားက အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၃၈ မ်ဥ္းၿပိဳင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္ကိုရီးယားကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ရာမွ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္စစ္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ကုလလံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီက ေတာင္ကိုရီးယား  ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ကူညီရန္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကုလစ တင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၄၈ မွ စ၍  ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကု လတပ္မ်ားေစလႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ဦး ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ႏုိင္ငံ က ေတာင္ပိုင္းဘက္မွ ၀င္ေရာက္  တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျမန္မာအပါ အ၀င္အဖြဲ႕၀င္ ၄၇ႏိုင္ငံက ပ့ံပိုး ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္း ဘက္ကမူဆိုဗီယက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ တို႔က စစ္ေရးအရေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ၿပီးဟန္ေဂရီ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ခ်က္ ကိုစလိုဗက္ကီးယားစသည့္ ကြန္ ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ားက ရပ္တည္ပါ၀င္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုရီးယား စစ္ပြဲမွာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ သည့္ အေနာက္အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဆိုဗီယက္စသည့္  ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈ ဟုလည္းဆိုသည္။

သံုးႏွစ္ခန္႔အၾကာ ယမ္းေငြ႕ ေ၀ခဲ့သည့္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲမွာ ၁၉၅၃ဇူလိုင္၂၇ရက္တြင္ အပစ္ ရပ္ဆိုင္း သေဘာတူညီခ်က္ေရး ထိုးျခင္းျဖင့္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ထ႔ုိ ေနာက္ ၃၈ မ်ဥ္းၿပိဳင္ေနရာတြင္ Military  Demarcation Line သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္မွာေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကြဲျပားခဲ့ရသည္။  စစ္ပြဲ အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားတပ္ (ROK) မ်ားဘက္မွ ေျခာက္သိန္း ေက်ာ္၊ ကုလတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္၊ ေျမာက္ကို ရီးယားဘက္မွ ကိုးသိန္းေက်ာ္၊ တ႐ုတ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္သန္းခန္႔ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းသံုးသန္းနီး ပါးေသဆံုးခဲ့သည္။ အရပ္သား ျပည္သူ ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူဦး ေရ၁၀သန္းခန္႔မွာ မိသား စုႏွင့္ တကြဲတျပားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ကေလးငယ္တစ္ သိန္းခန္႔ မိဘမဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ ၁၉ သန္းမွာ စစ္ပြဲႏွင့္ဆက္စပ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ႏ်ဴ ကလီးယားလက္နက္မ်ား အသံုး ျပဳျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကိုရီးယား စစ္ပြဲကို တတိယကမၻာစစ္ဟုပင္ ႐ႈျမင္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ဆယ္ စုႏွစ္ ခုနစ္စုခန္႔ၾကာလာသည္ အထိ  ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံမွာျပန္ လည္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသး ပါ။

သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္းက ေတာင္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက က်င္းပခဲ့သည့္  ၿပံဳျခမ္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္  ပြဲမွအစျပဳ၍ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ၿငိမ္းျခမ္းေရးမွာ ေရာင္နီသန္းလာ သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ ညီမျဖစ္ သူဦးေဆာင္သည့္ ထိပ္သီးကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕က အိုလံပစ္ဖြင့္ ပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ ပိုင္း အားကစားေမာင္မယ္မ်ားပါ ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွ ဆိုုးလ္ႏွင့္ၿပံဳ ယမ္းအၾကား ဆက္ဆံေရးျပန္ လည္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ထို႔ ေနာက္  တြင္ေတာင္ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားအေရး အတြက္ အေမရိကန္သမၼတထ ရန္႔ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔ေတြ႕ဆံုပြဲ အပါအ၀င္ သမိုင္း၀င္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ရန္ အစပ်ိဳးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားက ေတာ့ စစ္၏ဆိုးက်ိဳးကိုသိရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းျခင္းကို လိုလားေနသည္။  UN Memorial Cemetery အ တြင္းတြင္ေတာ့ စစ္ပြဲအတြင္းက် ဆံုးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စစ္သည္ မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားကို က်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ကမၻာ တစ္၀န္းမွ လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳေန ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ျပည္သူ မ်ားကလည္း စစ္ပြဲၾကားေျမစာ ပင္ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ား အေၾကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ်ေနဆဲျဖစ္ သည္။

UN Memorial Cemetery သို႔လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ သီီ  ရိလကၤာ Express Newspaper မွ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ လီ ယိုနီ႐ိုရွာဒါရွန္က ယခုလိုသူ၏ အျမင္ေျပာပါသည္။

‘‘သီရိလကၤာလည္း ျပည္ တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရတယ္။ စစ္ပြဲေတြရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔  က အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္’’