စည္းကမ္းမလုိက္နာေသာ ေအဂ်င္စီ ၁၀ ခုအပါအ၀င္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ ၃၀ ေက်ာ္ကိုအၿပီးတုိင္ လုိင္စင္႐ုပ္သိမ္း

စည္းကမ္းမလိုက္နာ ေသာ ေအဂ်င္စီ ၁၀ ခုအပါအ၀င္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ ၃၀ ေက်ာ္ကို ေလးႏွစ္ အတြင္း လုိင္စင္အၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား ေရးဦးစီးဌာနက ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနထံ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁၈ ရက္အထိ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ ၂၃ ခုက လုိင္စင္မ်ား ျပန္လည္အပ္ ႏွံၿပီးစည္းကမ္းလုိက္နာမႈ မရွိ သည့္ ေအဂ်င္စီ ၁၀ ခုကို ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စည္းကမ္းလုိက္ နာမႈ မရွိသည့္ ေအဂ်င္စီ ၁၃ ခုကုိလုိင္စင္ယာယီပိတ္သိမ္းထား ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘လုိင္စင္ျပန္အပ္တဲ့ ေအဂ်င္စီေတြကေတာ့ သူတို႔သေဘာနဲ႔ သူတုိ႔ ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္လုိတဲ့ အတြက္ အပ္တာပါ။ လုိင္စင္ပိတ္ သိမ္းခံရသူေတြကေတာ့ အလုပ္ သမားတရားမ၀င္ စုေဆာင္းတာ ေတြ၊ ေအဂ်င္စီေတြလုိက္နာဖို႔ခ် မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ကို လိုက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တာ ေၾကာင့္ အေရးယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔  အလုပ္သမားေစလႊတ္မည့္ ေအဂ်င္စီ ၁၀၂ ခုႏွင့္ အျခားျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ရန္ ေအဂ်င္စီ ၂၄၄ ခုကို တရား၀င္လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည္။