ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ၾသစေၾတးလ် စစ္သေဘၤာမ်ားကို တ႐ုတ္စိန္ေခၚခဲ့ဟုဆို

_AP

အျငင္းပြားေနေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ယခု လဆန္းပိုင္းက ဩစေၾတးလ် စစ္ သေဘၤာမ်ားကို တ႐ုတ္စစ္တပ္ က စိန္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ေအဘီစီ သတင္းဌာနက ဩစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရး အရာရွိမ်ားကို ကိုး ကား၍ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ေဖာ္ျပ သည္။

ဩစေၾတးလ်ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စစ္သေဘၤာသံုးစီး သည္ မၾကာမီက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားေသာ္ လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သို႔ ယင္းသေဘၤာမ်ား သြားေရာက္မႈ ဆုိင္ရာ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုသည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ယဥ္ ေက်းမႈရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္ ေၾကာင္း အရာရွိတစ္ဦးကို ကိုး ကား၍ ဩစေၾတးလ်သတင္းဌာန ေအဘီစီက ေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ တုိင္ေပ တုိ႔ကလည္း ၎တုိ႔ပိုင္ဆုိင္သည္ ဟု ေျပာဆိုထားေသာ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္က မၾကာမီက ႀကီးမားေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဓနသဟာယအစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး အတြက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ဩစေၾတးလ်ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ တန္ဘူလ္ကလည္း ဩစ ေၾတးလ် စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ၾကား အျပန္အ လွန္ဆက္ဆံခဲ့ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း Fair Fax သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ဩစေၾတး လ်သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ား သည္ လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္း သြားလာခြင့္ႏွင့္ ေလယာဥ္ျဖတ္ သန္းပ်ံသန္းခြင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အပါ အဝင္ သြားလာခြင့္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဩစေၾတးလ်ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖတ္ သန္းမႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ သံုး ထရီလီယံရွိေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္က ကြၽန္း မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္အေဆာက္အအံု မ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေဘ ဂ်င္းအစိုးရသည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ၎တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ လက္တံကို ဆန္႔တန္းရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည္ဆုိေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

—Ref: Reuters