ရခိုင္ ေဂဇက္ဂ်ာနယ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀မည္

ထုတ္ေ၀မႈရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖဲြ႕၏ ရခိုင္ေဂဇက္သတင္းဂ်ာ နယ္ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္နယ္စည္ ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ သတင္းဂ်ာနယ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေရး အရည္ အခ်င္းရွိေသာ အယ္ဒီတာမ်ား၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိေသာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိ ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ယခင္လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ ေငြစာရင္းေတြ၊ စာရင္းဇယားေတြ ကို စိစစ္ေနတယ္။ စိစစ္မႈေတြၿပီး ရင္ေတာ့ ျပန္ထုတ္မယ္။ ထုတ္ မယ့္ အခ်ိန္ကေတာ့ အတိအက် ေျပာလို႔ မရေသးဘူး’’ဟု ဦး၀င္း ျမင့္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ေဂဇက္သတင္းဂ်ာ နယ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ စက္ တင္ဘာကစ၍ တစ္လ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏႈန္းျဖင့္ အတဲြ(၃)အမွတ္(၂)အထိ ထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္ မတ္လ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀မႈရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း သည္ ယခင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ရာထူးမွ ရပ္စဲ ခံခဲ့ရ၍ ျဖစ္သည္။