ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မစၥတာငုယင္ဖူထေရာင္တို႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ (LUONG THAI LINH/EPA)

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယမန္ေန႔တြင္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မစၥ တာ ငုယင္ဖူထေရာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ပိုမို တုိးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အထက္ပါ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ ဦး ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေရး၊ အထူး သျဖင့္ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ ေရးအပါအဝင္ အာဆီယံေဒသ တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဗီယက္ နမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ သူမ်ားအၾကား ေလ့လာေရးခရီး စဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆုိင္ရာတို႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္ဟု ဆုိသည္။


ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒က လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဗီယက္ တဲလ္အုပ္စုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငုယင္ မန္ဟုန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘဏ္ (BIDV) အမႈေဆာင္အရာ ရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ ဖန္ဒက္တူဦးေဆာင္ သည့္ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံု စဥ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အ တြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ရည္ မွန္းခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ ဘီလီယံရရွိရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာ-ဗီယက္ နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၈၂၈ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး ၂၀၁၆ ကထက္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၌ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ (၇) ေနရာ၌ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဗီယက္နမ္စီမံကိန္း၇၀ ခန္႔က ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

 ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းအပါအ ဝင္ က႑ေပါင္းစံုတြင္ ဆက္ဆံ ေရး အရွိန္တိုးျမႇင့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျမႇင့္တင္ ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္ နမ္အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ ၾကာ တရားဝင္ခရီးစဥ္သြားေရာက္ ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ခရီးစဥ္ ဒုတိယေန႔ (ယမန္ေန႔ ဧၿပီ ၂၀ ရက္)တြင္ ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ဟိုခ်ီမင္း ေနထိုင္ခဲ့ သည့္ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့ လာသည္။

ယမန္ေန႔ ညေနတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။